Pre-release notes for 3/22/2019

The following changes are now available for testing in the „1.36.8.5-rc1“ Beta Depot.

[GAMEPLAY]
– Grenades will no longer go through closed doors in certain rare circumstances.
– Players can no longer pick up weapons through walls or without direct line-of-sight.

[MISC]
– Fixed an issue causing certain areas to not render correctly when spectating a player with zoom-in activated.
– Added „consecutive_round_losses“ value for each team to Game State Integration output.

Release Notes for 3/21/2019

[MAPS]

Vertigo:
-Switched Wingman version to bombsite B
-Made white metal structures on B site slightly larger, to prevent excessive angles/boost positions
-Added some floor material variation for footstep differentiation (CT corridor to back of A, elevator room near A site, T entrance to mid)
-Lowered C4 explosion radius (from 500 to 400)
-Added grenade clip to roof props in forklift room/lower level that allowed molotovs to burn through to upper level
-Extended catwalk by top of T stairs to B
-Added more railings near A ramp
-Fixed various clipping issues and C4 stuck spots (Thanks bonna97!)
-Blocked weapons from falling into gap at bottom of A ramp (Thanks 3kliksphilip!)
-Boosted ambient light in elevator room near A site
-Removed a unintended boost on HVAC fan in B site

Abbey:
– Replaced pinky box
– Removed sprites from lightsticks in gate house and underpass
– Included material for spikes model near CT spawn
– Added another crate on top of the crates near ivy
– Removed flower pot near B bombsite for better visibility on retakes
– Removed flower pot under the window on A long stairs
– Removed gap between crates on B bombsite
– Removed gap between crate and gazebo on A bombsite

Списък с промените за 19 март 2019

[ИГРАЛНИ]
— Добавен е елемент към таблото с резултатите, който да посочва бонуса при загуба за всеки отбор в игралните режими „Съревнователен“ и „Поддръжник“;
— Zeus-x27 вече няма да е способно да убива хора през стени.

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем, предизвикващ черен екран за потребителите с вградени Intel видеокарти, използващи пусковата опция -d3d9ex;
— Подобрени са времената при търсене на мачове за „Опасна зона“;
— Разделът със скорошни съотборници вече ще изброява тези от екипа Ви в „Опасна зона“ още преди приключването на текущия мач. Така че ако сте имали добра игра, ще можете отново да ги поканите за игра към своя екип;
— Добавено е липсващото окончание „ът“ към „Императорът“.

[КАРТИ]
— Vertigo е добавена към съревнователното търсене на мачове;
— Cobblestone е премахната от съревнователното търсене на мачове;
— Overpass и Nuke са преместени в „Обезвреждаща група „Делта“;
— Cobblestone и Vertigo са преместени в „Обезвреждаща група „Сигма“.

Vertigo:
— Променен е входът към средната част за КТ. Така разполагат с по-безопасна ротация между зоните за бомбите;
— Преместени са напред купчината шперплат и дървеният сандък близо до страна на Т в средата, така че да направи подсилването на Т малко по-безопасно;
— Улеснено е стълкновението за играчи върху металните стълби в базата на Т и зоната за бомба „B“;
— Обновени са звуковите фонове;
— Генераторът в базата на Т е преместен на втория етаж;
— Направено е малко по-лесно да се хвърлят гранати през тавана в коридора на Т към средата;
— Малки корекции и поправки.

Списък с промените за 13 март 2019

[ИГРАЛНИ]
— Коригирани са бонусите при загуба на рунд, с цел намаляване на порочния кръг с отрицателни отзиви вследствие на поредици от загуби;
— Бонусите при загуба на рунд вече са базирани на броя такива за отбора. Броят се увеличава с 1 след всяка загуба и се намалява с 1 след всяка победа (минимум 0):
—— С 0 загуби: 1 400 $;
—— С 1 загуба: 1 900 $;
—— С 2 загуби: 2 400 $;
—— С 3 загуби: 2 900 $;
—— С 4+ загуби: 3 400 $.
— По-рано победата нулираше бонуса при загубени рундове. Сега победата намалява брояча за загубите с 1;
— Отборите все още започват полувремето с брой от 1 загуба;
— Това е включено по подразбиране и може да бъде контролирано, използвайки сървърната настройка mp_consecutive_loss_aversion server setting;
— Бонусът при загуба на рунд все още е ограничен до mp_consecutive_loss_max умножено по cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds;
— Добавени са асистенции със заслепяващи гранати за играчи, които успешно ги използват срещу враг, който впоследствие бъде убит от друг участник. Играчите, които са хвърлили заслепяваща граната ще се сдобият с кредит за асистенция при известяването на смъртта. Въпреки това, ако друг играч е нанесъл > 40 щети на жертвата за асистенция, участникът, който я е заслепил няма да получи кредита;
— AUG:
—— Сега, след като играчите са разполагали с възможността да го изучат и обикнат, AUG се завръща към своята първоначална цена от 3 300 $.
— M4A1-S:
—— M4A1-S вече съдържа 25 куршума в пълнителя и разполага със 75 в резерв.
— Пушки:
—— Намаляване на цената за някои пушки: Nova (1 050 $); Скъсена цев (1 100 $); Mag7 (1 300 $);
—— Проникването на Nova е увеличено до 1;
—— Обсегът на скъсената цев е увеличен до 1 400;
—— Пушките, зареждащи гилзите една по една, които са в средата на презареждане вече няма автоматично да го продължават, след като играчът ги прибере и извади.
— Поправена е грешка, която възпрепятстваше C4 или врагове, видими през отворени врати, да се показват на радара;
— Поправена е рядка грешка, при която спусъкът за нулиране на C4 можеше да стори това, поставяйки бомбата върху позиция, която не е на земята.

[САНДЪК „ПРИЗМА“]
— Представяме сандък „Призма“, включващ 17 окраски за оръжията, създадени от общността, а ножовете от сандъка „Хоризонт“ с окраски „Обагряне“ са специални артикули.

[РАЗНИ]
— В инвентара е достъпна нова характеристика за разбъркване на снаряжението. Изберете да разбъркате произволен брой от своите оръжия или музикални комплекти. Така във всяка карта ще бъдат екипирани произволни;
— Редица поправки за комуникационната настройка „Изчистени имена на играчите“;
— Преименувана е настройката от работния плот за работилницата на „Страничен изглед“;
— Премахнати визуални артефакти върху няколко изображения.

[КАРТИ]

Canals:
— Намален е броят на маршрутите около зоната за бомба „B“;
— Зоната за бомба „B“ е преместена в палата;
— Добавена е врата от централните стълби към платформата в двора;
— Направено е възможно скачането до моста към зоната за бомба „B“ от скелето;
— Нов стил на картата в радара.

Vertigo:
— Благодарим на всички усърдни играчи, които продължиха да тестват зоната за бомба „B“;
— Блокирано е подсилване на скоростта за бягане от базата на Т към зоната за бомба „B“ (все още ще е възможно в конфигурацията при зоната за бомба „B“);
— Възпрепятствано е подсилване на подскока от прожектора в задната част на зоната за бомба „A“;
— Променено е разположението в задната част на зоната за бомба „A“. Входът към зоната е направен в обикновена врата. Добавена е половин стена пред скелето;
— Добавена е използваема врата в средата към зоната за бомба „B“;
— Опростен е моделът за стълкновение на подемния крик;
— Поправено е неволно подсилване на подскока върху скелето от рампата към зоната за бомба „A“;
— Циментовата отливка, позволяваща подсилване на подскока до зоната за бомба „A“ е направена малко по-голяма;
— Подобрено стълкновение в асансьорната шахта.

Обществени карти:
— Обновен радар за Abbey и Biome.

Списък с промените за 11 март 2019

[ЛОКАЛИЗАЦИЯ]
— Поправки за множество езици, така че да не използват резервен шрифт вместо „Lucida Console“, което подобрява четливостта на мрежовата графика, конзолата и други елементи на видео графичния потребителски интерфейс;
— Добавени са локализационни жетони за „Поети щети“ и „Нанесени щети“ в края на мачове от „Опасна зона“;
— Поправки за някои низове, които биваха съкратени в потребителския интерфейс с полето за напредъка;
— Корекции на форматирането за „Най-добри от 3“, така че по-дългите преводи да не се припокриват със звездните икони;
— Добавена е поддръжка за преводите на „Най-добри от 3“, така че да използват жетона %numtowin%.