Release Notes for 7/21/2021

[Dreams & Nightmares]
– Added a checkbox for workshop submissions to be entered into the Dreams & Nightmares Contest.

[Matchmaking]
– Players that receive unusually high amounts of griefing reports will get a warning, followed by escalating competitive cooldowns.

[Maps]
– Pitstop
– Patched hole in clipping on upper balcony.
– Improved skybox and fog.
– Fixed broken collision model on bombsite tent.
– Removed pixel walk on outside box.
– Added dev texture.

– Mocha
– Several windows opened in B site to allow for grenade throws.
– Wall from CT spawn into Middle raised to remove a boost.
– Added a trash bin in front of T spawn to self jump up.
– Foliage platform above the A site plant zone is no longer clipped.
– Truck near B site is no longer clipped.
– Geometry adjusted to fix an angle from T side into CT side of Middle.
– Minor clipping and optimization improvements.
– Fixed multiple bomb stuck spots.

Списък с промените за 06 юли 2021

[ТЪРСЕНЕ НА МАЧОВЕ]
— Премиерното търсене на мачове вече може да бъде избрано заедно с други съревнователни карти;
— Добавени са предварително зададени настройки за съревнователното търсене на мачове и способността за запазване/зареждане на подбрани любими карти;
— Добавена е връзка към „Насоките за честна игра в CS:GO“ , когато сте пуснали мач на официалните игрални сървъри.

[РАЗНИ]
— Проверката за проникването на куршумите изцяло ще игнорира модела на стрелящия играч;
— Поправен е подбора за трудността на ботовете, така че да се прилага правилно за мачове с такива във „Военни игри“;
— Подобрения на стабилността.

Списък с промените за 08 юни 2021

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Поправени са връзките за мачове на живо в панела за събития.

[SDK (СОФТУЕРЕН КОМПЛЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА)]
— Обновени са поведенческите дървета за ИИ (изкуствения интелект):
—— Добавено е новото разклонение „action_secondary_attack“;
—— Добавени са новите разклонения „action_reload“ и „condition_is_reloading“;
—— Броячите за муниции на всички оръжия са достъпни на „Черната дъска“ чрез ключа „AmmoCount/weapon_name“. А „AmmoCount/current“ държи бройката муниции за текущото екипирано оръжие. Тези могат да бъдат четени, използвайки разклонения, като например „condition_is_less“, „condition_is_equal“ и т.н.

[КАРТИ]
Pitstop:

— Графично обновление, обхващащо цялата карта с нови текстури и модели;
— Подобрена оптимизация;
— Премахната е нишата под спускането;
— Корекции на осветлението и стълкновението.

Списък с промените за 03 юни 2021

[БЕЗ ПЪРВОСТЕПЕНЕН СТАТУС]
— Акаунтите без първостепенен статус вече няма да печелят опит, рангове, класове на умение, падащи се артикули или първостепенен статус посредством игрално време;
— Акаунтите без първостепенен статус ще са неспособни да вземат участие в мачове с класиране;
— Акаунтите без първостепенен статус ще са неспособни да активират артикули, предоставящи бонус опит за ранг, а също така вече не могат да заявяват и медали за служба.

[МАЧОВЕ БЕЗ КЛАСИРАНЕ]
— Представяме „Мачове без класиране“ за игралните режими „Съревнователен“, „Поддръжник“ и „Опасна зона“;
— Въпреки че мачовете без класиране все още ще използват търсене на такива спрямо умение, това няма да влияе върху класа на умение и не се разполага с ограничения за дружините по съответния такъв;
— Акаунтите без първостепенен статус са ограничени до „Мачове без класиране“, докато потребителите с първостепенен статус могат да избират между такива с и без класиране;
— Мачовете с класиране винаги ще бъдат ексклузивно само с други играчи с първостепенен статус. Докато мачовете без класиране ще бъдат създавани от смесен набор от играчи. Такива без и с първостепенен статус, които са избрали да играят без класиране.

[VSCRIPT (ВИРТУАЛНА МАШИНА ЗА СКРИПТИРАНЕ, КОЯТО ДЕЙСТВА КАТО АБСТРАКТЕН ОБВЪРЗВАЩ СЛОЙ МЕЖДУ SOURCE ДВИГАТЕЛЯ И ВЪНШНИ СКРИПТОВЕ)]
— Добавена е функцията „DebugDrawBoxAngles“ за очертаване на подравнени ограничителни полета. Употреба: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, време);
— Добавени са функциите „GetBoundingMinsOriented“ и „GetBoundingMaxsOriented“, които връщат осово подравненото ограничително поле на дадено постъпление, вземащо предвид текущата му ориентация.

[РАЗНИ]
— Режимът „Сборичкване“ беше премахнат от съревнователното търсене на мачове и е заменен от търсене на такива без класиране;
— Добавен е бутон за „Внасяне“ към работния плот за работилницата, който приема .tga файл и генерира .vtf такъв. Ако името на .tga файла съдържа „_normal“, генерираният .vtf такъв ще бъде изготвен с флага „normal“.

Списък с промените за 27 май 2021

[РАЗНИ]
— Добавена е опцията „2“ към „sv_damage_print_enable“, при чието задаване изходните щети ще се изписват само след приключването на рунда;
— Позициите на треньорите вече се запазват в резервни копия на файловете за рундовете;
— В „Смъртоносен мач“ е поправена способността за удължаване на неуязвимостта чрез многократно издаване на команда „open_buymenu“;
— Стойността на броните вече остава фиксирана по време на подбор за карти в режим „Обратно превземане“.

[VSCRIPT (ВИРТУАЛНА МАШИНА ЗА СКРИПТИРАНЕ, КОЯТО ДЕЙСТВА КАТО АБСТРАКТЕН ОБВЪРЗВАЩ СЛОЙ МЕЖДУ SOURCE ДВИГАТЕЛЯ И ВЪНШНИ СКРИПТОВЕ)]
— Поправен е проблем с ограничителните полета за завъртени постъпления.

[КАРТИ]
Ancient:

— Ревизия на художествените елементи в зона за бомба „В“ и обкръжаващата площ;
— Повишено е нивото на контраста към базовите текстури в зона за бомба „В“ за по-лесно отчитане на играчите;
— Поправени са произволни липсващи микро-полигони от тотемната скулптура в зона за бомба „В“;
— Пребоядисани са шперплатните дъски из цялата карта, с цел по-добър контраст;
— Проходът със счупената стена към зона за бомба „В“ е подравнен;
— Доизпипани са разположенията на точките за появяване и на двата отбора.

Grind:

— Намален е броят на позициите за дебнене в средната част на картата, с цел по-плавна ротация;
— Понижено е прикритието по краткия път към зоната за бомба „А“, с цел да се позволи подсилване над димни гранати;
— Премахнати са непреднамерени зони за подсилване;
— Поправени са множество места на засядане на бомбата;
— Незначителни подобрения на жизнения стандарт и обновления на художествени елементи.

Mocha:

— Подобрения на стълкновението;
— Подобрения на навигационната мрежа;
— Добавени са допълнителни маркировки към зоните за бомбата;
— Поправени грешки: при появите в режим „Смъртоносен мач“; към озвучаването в базата на КТ; незначителни осветителни грешки.

Cache:

— Оптимизации на производителността (благодарение на leplubodeslapin!);
— Намалена е силата на звука от птиците;
— Намален е контрастът на някои текстури;
— Яркостта на небето е леко завишена;
— Поправени незначителни проблеми (благодарение на imik!);
— Възстановен е яркият цвят при избор на текстури и модели;
— Възстановени са подбрани детайли дори при най-ниските графични настройки.