Списък с промените за 15 октомври 2020

[ФИЛТРИРАНЕ НА ТЕКСТ]
— Филтрирането на текст вече използва „Филтрирането на Steam текст и чат“.

[ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕМОТА]
— Добавена е нова настройка „demo_index“. Когато е включено, възпроизвеждането на демо файлове ще създава базисни линии за пълни кадри. Това ще се прави, с цел да подобрява производителността при превъртане напред и назад в демо файловете.

[ВИДЕО ОПЦИИ]
— Добавена е опция за използване на „Убер шейдъри“, която замества пусковата такава „-noubershader“. По подразбиране тази настройка е изключена за Intel потребители, а за всички останали е включена;
— Разнородни поправки.

Предварителен списък с промените за 13 октомври 2020

В CS:GO бета хранилището вече е достъпна нова версия („1.37.6.9-beta-demo_index“). Тя е съвместима с публичното търсене на мачове.

За инструкции относно това как да вземете участие в CS:GO бета хранилището, посетете следната страница — „CS:GO — Вземане на участие в бета хранилища“.

[ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕМОТА]

— Добавена е нова настройка „demo_index“. Когато е включено, възпроизвеждането на демо файлове ще създава базисни линии за пълни кадри. Това ще се прави, с цел да подобрява производителността при превъртане напред и назад в демо файловете.

Списък с промените за 17 септември 2020

[РАЗНИ]
— Поправени редица експлоатации;
— Поправена регресия в известията за смърт от самоубийство.

Списък с промените за 08 септември 2020

[КАРТИ]
Anubis:
— Точките за поява са незначително отдалечени една от друга за по-добро придвижване;
— Поправени са разнообразни грешки, съдържащи невидими реквизитни повърхности; оръжия, падащи през реквизити; реещи се реквизити; плоскости с невидими повърхности; припокриващи се повърхности на реквизити;
— Добавени са стълкновения за гранатите към первазите по краткия път до „A“ за по-плавно отскачане;
— Поправени са няколко незначителни критики, свързани с неща по радара.

Mutiny:
— Преработено е разположението на пътя от Т към зоната за бомба „A“;
— Коригирани са разстоянията за избледняване на няколко реквизита, за по-добра производителност;
— Подменени са тухлените текстури на църквата;
— Подобрена е визуалната прецизност на няколко модела;
— Подменени са подовите текстури из цялата картата;
— Поправени са многобройни мрачни петна, показващи се вместо листата на растения, когато се използват ниски настройки на шейдърите;
— Поправени са разнообразни по-маловажни грешки.

Списък с промените за 01 септември 2020

[РАЗНИ]
— Файловете с логиката за поведението на ботовете вече могат да бъдат зареждани директно от самите създадени от общността BSP файлове;
— Поправено е, че определени потребителски имена не се задаваха на сървъра (благодарение на EmptyMags!);
— Поправени са редица експлоатации (благодарение на calvin!).