Release Notes for 5/14/2019

[DANGER ZONE]
– Unlocked Drone Pilot Tablet, Bonus Wave Money, Bonus Explore Money, and Armor+Helmet as starting item options.
– Drone Pilot upgrade is now available for purchase in the Tablet Buy Menu.
– Tasers will now always open the crate they are fired at; they no longer sometimes do partial crate damage.
– Shields dropped from death have a slight delay before being automatically picked by nearby players.
– Fixed some instances of safe models spawning in midair.
– Fixed item outline colors on dropped grenades.
– Map collision fixes and stuck spot removals, and a few visual bugs squashed too.

[GAMEPLAY]
– Loss bonus money will now always step down to $2,900 after a team with a $3,400 max loss bonus streak wins a round.

[UI]
– Introducing the „Looking to Play“ feature: players can now advertise themselves as available for party invites, can be invited by other parties from the „Looking to Play“ tab of their CS:GO friends list, and can accept party invites from the CS:GO main menu.
– Introducing CS:GO Events: players can now see an HLTV-provided schedule of professional LAN events in the Watch tab. Favorite your preferred community tournaments and get notified about professional live matches on the CS:GO main menu.

[MISC]
– Friends and other players can no longer join lobbies that already entered matchmaking queue.
– Fixed exploits related to vote commands.

[MAPS]
– Latest updates to community maps Ruby and Workout.

Ruby:
– Minor bug fixes
– Clean up
– Added setdressing
– Added boost in Alley
– Added boost spot in mid for Ts
– Overall gameplay tweaks
– Trimmed excessive areas
– Improved overall gameplay flow
– Large changes to mid to improve flow
– Rerouted alley from A main to mid
– Removed ladder bug
– Removed pixel walk

Workout:
– Fixed boosting into the hole in Kids Zone
– Deleted a rogue spawn point
– Fixed some shadow issues in the court area
– Brightened the shower area slightly

[SDK]
– VBSP: Fixed a rare bug in displacement physics hull generation during map compilation that could result in large gaps near the edges of completely flat displacement surfaces.

Списък с промените за 07 май 2019

[ОПАСНА ЗОНА]
— Балистичният щит, запалителните бомби и C4 са отключени като мобилизационни преимущества.

[РАЗНИ]
— Поправени са SVG файловете, така че да зареждат с постоянни измерения в различни резолюции;
— Поправена е малка регресия, причинена при отскачането на коктейли „Молотов“ от небесните повърхности;
— Поправени са редица експлоатации.

[КАРТИ]
Train:
— Поправено е място, където играчите можеха да се закачат на влака близо до главния път към зоната за бомба „A“;
— Поправена е стълба на влака, най-близо до входа на долния път към зоната за бомба „B“, където не можете да се движите бавно;
— Поправени са няколко малки пролуки във вагоните.

Sirocco:
— Добавено е постъплението info_paradrop_denial, с цел да се предотврати спускането парашутни доставки върху кулите на касбахите;
— Поправена е стена в касбаха, през която отблъскващите мини пропадаха;
— Поправена е дупка в света на дъното на стълбището;
— Покрита липсващата текстура с модели за покривните ръбове в касбаха;
— Добавен е допълнителен детайл към някои покривни площи.

Release Notes for 5/2/2019

[MISC]
– Fixed a rare case when planted bomb model was invisible for some players.

[MAPS]
Sirocco:
– Added clip brushes to several areas where players were getting stuck
– Added several physics clips to plug holes where dropped items could get lost
– Added 2nd ladder on opposite side of Lighthouse bridge
– Changed collision on Kasbah grate so grenades will pass through
– Added missing collision to step well stairs model
– Renamed Medina to Town
– Removed floating fish

Списък с промените за 01 май 2019

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем, който можеше да причини премигваща светлина върху C4, пренасяна от играчите, да бъде видима през геометрията;
— Поправена е регресия във времето за детониране на коктейла „Молотов“;
— Поправена е регресия за движението, когато клякате през отворите на приземно ниво;
— Поправена е регресия за точността на оръжието, когато се движите клекнали;
— Поправена е малка регресия в изчисляването на ускорението;
— Поправено е, че разкачените играчи понякога не се показваха на таблото с резултатите в края на мача от „Опасна зона“;
— Поправен е срив, който показваше диалоговия прозорец „CUtlLinkedList overflow“;
— Поправени са плаващи бели кутии, които се появяваха за някои играчи.

[КАРТИ]
Mirage:
— Поправено е засенчването на каменните блокове около зоната за бомба „A“.

Vertigo:
— Обновено е стълкновението върху телените парапети около картата;
— Поправено е място, където C4 можеше да засяда близо базата на Т.

Списък с промените за 30 април 2019

[ОПАСНА ЗОНА]
— „Опасна зона“ е обновена с нова карта, предмети, прераждане и още други. За пълния списък с подробности посетете http://www.counter-strike.net/sirocco;
— Вече са достъпни „Екзо ботуши за скок“. Задръжте клавиша за скачане, така че да направите висок такъв. Или клавиша за клякане, така че да направите дълъг такъв;
— Вече са достъпни „Отблъскващи мини“. Метнете една на земята, за да запратите себе си (или даден опонент) във въздуха;
— Останалите нови предмети и подобрения ще бъдат отключени в бъдещи обновления. Проверете пак и вижте какви са новостите;
— Blacksite е временно недостъпна за официално търсене на мачове;
— Съотборниците Ви вече ще се появяват, носейки синя униформа;
— Добавена е система за пингване на играчите. По подразбиране е обвързана към 3 бутон на мишката (командата „player_ping“);
— Добавено е радиално меню за избор на оръжие, така че да се позволи бърз визуален подбор на оръжия/предмети. Това меню може да се персонализира, като редактирате файла radial_quickinventory.txt (командата „+quickinv“) .

[РАЗНИ]
— Поправена е експлоатация в лобито.