Списък с промените за 01 март 2021

[РАЗНИ]

— Поправена е грешка, която позволяваше на вражеските играчи да се появяват извън местонахождението на базата им;
— Поправен е случай, при който играчите виждаха втора бомба в режима „Обратно превземане“;
— Поправени са някои случаи, при които пуснатите оръжия излизаха от игралната площ.

Списък с промените за 17 февруари 2021

[КАРТИ]
— Anubis:
—— Сменени са текстурите на знаците и информационните табла;
—— Поправена е стрелбата през стена посредством корниза на средната сграда между двойната врата и къщата на КТ;
—— Добавени са няколко стълкновения за гранатите към „Небосвод“ до зоната за бомба „A“, така че да се възпрепядства отскачането им.

— Engage:
—— Поправени са редица визуални проблеми;
—— Премахнати са места за подсилване;
—— Подобрена е навигационна мрежа (NAV) за ботовете (благодарение на Ham).

— Apollo:
—— Поправени са множество експлоатации, недостатъци при стълкновение, подсилвания и още др. спрямо отзиви на Oliv1er и timure от MapInk Discord;
—— Поправена е експлоатация за подсилване в базата (благодарение на Marius);
—— Добавен е голям знак, блокиращ излизането от базата на КТ (благодарение на Fnugz).

— Frostbite:
—— Премахнати са стъклата на прозорците от сградите за подобряване на игралното преживяване;
—— Поправена е експлоатация в „Град“;
—— Поправени места за засядане;
—— Поправени са определени визуални грешки;
—— Поправено е стълкновението по ръбовете;
—— Поправени са появяващи се експлодиращи/сензорни картечници, които се рееха;
—— Коригира разстоянието за избледняване на реквизитите в бункера;
—— Добавени са стълкновения за дроновете към сградите на „Турист“ и „Радио“.

[РАЗНИ]
— Маркерите вече не отличават играчи. Това елиминира всякакви инстанции на способността да се разкрива скрит враг;
— Поправена е грешка, която причиняваше на някои повърхности да бъдат възпроизвеждани неправилните звуци от стъпки;
— Поправен е бонусът при недостиг на персонал, който бива даван в режима „Пазител“;
— Поправено е визуалното разбъркване при вота за карта в края на мача.

Списък с промените за 03 февруари 2021

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]

— Приходът при недостатъчно персонал вече се дава след всеки рунд, независимо от това дали е победен или загубен;
— Отборните времена за почивка в „Премиерен „Счупен зъб“ са променени от 4x половин минутни такива на 2x една минута.

Списък с промените за 28 януари 2021

[СТИКЕРИ]
— Корекции по логата на редица стикери.

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Поправена е грешка на мисия за „Пазител“.

Списък с промените за 27 януари 2021

[КАПСУЛИ СЪС СТИКЕРИ „2020 КРЗШ“]
— Отборните стикери включват най-добре представилите се регионални такива от събитията за класиране за регионален значителен шампионат през 2020 вече са достъпни за покупка. 50% от приходите отиват към отборите, които са участвали в КРЗШ през 2020.

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— При режимите „Съревнователен“ и „Поддръжник“, ако отборът Ви разполага с по-малко играчи от противниковия такъв в продължение на 3 или повече последователни рунда през полувремето, всеки от членовете на Вашия екип ще получи 1 000 $ „Приход за загуба при недостатъчно персонал“ вследствие от загубен рунд. Това не е приложимо при случаи, когато даден играч е бил изритан;
— При режимите „Съревнователен“ и „Поддръжник“ всеки отбор разполага с едно 2 минутно техническо време за почивка, което ще бъде автоматично инициирано при първото разкачване на даден съотборник. Време за почивка ще приключи по-рано, ако съотборникът изостави или се свърже повторно към мача;
— Маркирането вече изобразява наименованието на съответното местонахождение (благодарение на VasaLavTV).

[ОПАСНА ЗОНА]
— Добавена е конзолна променлива към клиента за контролиране на поведението от автоматичния парашут. Задайте „cl_parachute_autodeploy 0“, за да преустановите автоматичното активиране на парашута.

[КАРТИ]
Elysion:
— Отвън:
—— Поправено е място за подсилване близо до входа на зоната за бомба „A“;
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху пантите на вратата (и двете врати);
—— Подобрено е стълкновението на покрива;
—— Гранатите вече отскачат по-предсказуемо от стената.

— Зона за бомбата „A“:
—— Подобрено е стълкновението на знака „A“;
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху стената;
—— Поправена е пролука в центъра на стената на зоната за бомба „A“;
—— Гранатите вече отскачат по-предсказуемо от знака „A“; знака „Elysion“; художественото творчество на стената; стената в свръзката; стената в зоната за бомба „A“ и стълбовете, свързващи се към покрива.

— Основна зала:
—— Гранатите вече отскачат по-предсказуемо от художественото творчество и картината.

— Среда:
—— Поправено е място за подсилване, където играчите бяха способни да скочат върху водопадите;
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху ниските нива в средата на картата;
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху осветителните тела (не сме сигурни как бихте се добрали до там, но не можем да имаме доверие на никого);
—— Гранатите вече отскачат по-предсказуемо от сивите стълбове, вмъкнати в стената; стената с водопадите и стената близо до базата на Т.

— База на КТ:
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху часовника (той вече няма плътност);
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) стъклената стена.

— База на Т:
—— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху часовника (той вече няма плътност);
—— Вече не е възможно да скочите върху лампата над бюрото.

— Общо подобряване на стълкновението.