Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат

Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат

С цел да се уверим, че предстоящият значителен шампионат в Рио включва най-добрите отбори в света, ще изискваме текущите легенди и претенденти да демонстрират, че все още са във върховна форма.

Всички отбори, участващи в следващия значителен шампионат, ще печелят своите покани чрез регионални класирания. Те ще бъдат обновявани спрямо представянето им в класациите за предстоящите регионални съревнования от значителния шампионат.

Отборите, съревноваващи се в поредици за КРЗШ (класиране за регионален значителен шампионат), ще получат точки за класиране в него спрямо позицията им. Съревнованията за КРЗШ във всички региони ще разполагат със следното разпределение на точките:

Разпределяне на точките за събитията през 2020
Място Берлин 2019 КРЗШ 1 (май) КРЗШ 2 (лято) КРЗШ 3 (есен)
1 800 1 600 2 000 2 500
2 600 1 500 1 875 2 344
3 600 1 400 1 750 2 188
4 600 1 300 1 625 2 031
5 600 1 200 1 500 1 875
6 600 1 100 1 375 1 719
7 600 1 000 1 250 1 563
8 600 900 1 125 1 406
9 300 800 1 000 1 250
10 300 700 875 1 094
11 300 600 750 938
12 300 500 625 781
13 300 400 500 625
14 300 300 375 469
15 300 200 250 313
16 300 100 125 156

Покани за значителния шампионат

24 отбора ще бъдат поканени към значителния шампионат от шест различни региона. Това ще става спрямо класирането им в техните регионални значителни шампионати.

Достъпни са покани за общо 8 легенди, 8 претенденти и 8 съперници.

Към всеки регион ще бъдат разпределени покани за значителния шампионат спрямо съответното му представяне в предходния такъв. Спрямо резултатите от значителния шампионат в Берлин през 2019 поканите за всеки регион са както следва:

November 2020 Rio Invitation Distribution

Разпределяне на ноемврийските покани за Рио през 2020
ЕС ОНД СА ЮА АЗИЯ ОКЕАНИЯ
Легенди 3 2 3* 0 0 0
Претенденти
(предходно познати като „Завръщащи се претенденти“)
6 1 1 0 0 0
Съперници
(предходно познати като „Нови претенденти“)
2 2 1 1 1 1
Общи покани 11 5 5 1 1 1

*Отборите, които понастоящем не могат да пътуват до своя роден регион, са поканени да защитят своите покани в съответния такъв, където се намират понастоящем.

ЧЗВ

В) Ще има ли второстепенни шампионати за ноемврийския значителен такъв в Рио?

О) Няма да има второстепенни шампионати, предхождащи ноемврийския значителен такъв в Рио. Регионалните класирания за значителния шампионат ще бъдат използвани за определяне на всички 24 отбора, участващи в ноемврийския значителен такъв в Рио. Няма да има отделен път, по който отборите да се класират.

В) Какво става с отбори, които са били поканени към майските второстепенни шампионати?

О) При първата поредица от регионални класирания за значителния шампионат през май, отборите, квалифицирали се за второстепенните турнири през май (и/или квалификациите за тези второстепенни турнири), ще бъдат поканени да участват в съревнованието на съответния регион. При по-нататъшните съревнования за КРЗШ участниците ще бъдат поканени спрямо регионалното им класиране, а допълнителни слотове ще бъдат достъпни за отборите, определени от квалификациите.

В) Какво става с наградния фонд за второстепенния шампионат?

О) Valve ще спонсорира майските и есенните поредици на регионалните класирания за значителния шампионат. Всяко от тези събития ще включва награден фонд в размер от 255 000 $ щатски долара, разделен из всеки регион спрямо броя на поканите за легенди и претенденти в него. Минималният награден фонд в даден регион ще бъде 10 000 $ щатски долара.

В) Какво определя в кой регион ще се съревновава даден отбор?

О) Имайки предвид обстоятелствата регионите на отборите се определят от текущото им местонахождение.

В) Какво става, ако даден отбор промени своя регион?

О) Класиранията за регионалния значителен шампионат представляват само представянето на даден отбор спрямо другите такива в региона. Поради тази причина, всякаква промяна в региона от даден отбор ще води до нулиране на точките му от класиране за значителен шампионат.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав преди събитието? [ОБНОВЕНО]

О) Преди всяко събитие за КРЗШ отборите могат да променят до двама от членовете в своя състав. Това ще им коства 20% от отборните точки за играч. Замествайки трима или повече играчи помежду събитията ще доведе до нулиране на точките.

Ето например, ако даден отбор се регистрира за лятното КРЗШ на съревнование с 3/5 от своя майския състав, точките им ще бъдат намалени с 40%.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав по време на събитие? [НОВО]

O) Да. По всяко време даден отбор може да направи еднократно заместване на своя регистриран треньор с играч. Това ще им коства 20% наказание към точките, спечелени през събитието.

В случаите на части от състезание, което е на линия, замяната е обратима. Но въпреки това всеки път, когато даден треньор е разменен, отборът понася 20% наказание към точките, спечелени от събитието.

Ето например, даден отбор въвел треньор в играта, ще получи 80% от точките, спечелени през събитието. Ако оригиналният играч се върне в състава по време на събитието, то отборът ще получи ще получи 80% от останалите точки (64%) за това събитие.

В) Ако даден отбор промени своя състав по време на събитие, кой е съставът, който му печели точки? [НОВО]

О) Заместванията по време на събитие не оказват влияние на състава.

Ето например, даден отбор иска да направи своя заместващ, постоянен член на състава си. Той ще загуби 20% от своите спечелени точки в текущото събитие. Както и допълнителни 20% от общите такива, при регистрацията за следващото събитие с обновен състав.

В) Кога бива поканен даден отбор към събитие за КРЗШ (или самия значителен шампионат)? [НОВО]

О) След като даден отбор регистрира своя състав от петима играчи и един незадължителен треньор, точките им се оценяват. След като всички отбори се регистрират, поканите се изпращат до най-добрите сред тях по КРЗШ.

В) Какво става, ако даден поканен отбор отхвърли съответна такава? [НОВО]

О) Ако даден отбор отхвърли покана към събитие за КРЗШ или самия значителен шампионат, следващият най-високо класиран отбор по КРЗШ получава неговата.

В) Кой печели точки при събитие за КРЗШ? [НОВО]

О) През май, тъй като всички отбори са пристигнали посредством нормалния квалификационен процес за значителния шампионат, всеки от тях ще спечели КРЗШ. При другите събития за КРЗШ, само най-добрите N отбора ще печелят точки. Където N е броят на отборите, поканени по КРЗШ.

Ето например, дадено събитие, което кани най-добрите 4 отбора по КРЗШ и 12 чрез други способи, ще генерира КРЗШ точки само за челните 4 места. Дадено събитие, което кани всичките 16 отбора по КРЗШ, ще генерира съответни точки за всички 16 места.

В) Колко точки печелят отборите, ако са наравно за дадена позиция? [НОВО]

О) Ако отборите са наравно за дадена позиция, то те получават средната стойност достъпни точки за тези позиции.

Ето например, ако дадено лятно събитие не завърши с разлика между III и IV място без равенство, и двата отбора получават 1687,5 точки от КРЗШ.