Поддържайки нещата прозрачни

Бързо обновление на плановете ни за значителните шампионати през 2020:

Някои от отзивите, които получихме в отклик на публикацията ни в блога „Поддържайки нещата съревнователни“ от отбори и турнирните организатори, бяха, че бизнесът на лигите (специфично споделената собственост на лиги между турнирните организатори и отборите) не създава нови конфликти на интереси. Това е така, защото подобни спогодби са съществували в миналото и тези конфликти на интереси не са значими.

Въпреки че можем да посочим ясни случаи, при които взаимоотношенията между отборите и турнирните организатори са генерирали недоверие в общността, съгласни сме, че краткосрочният ни приоритет би трябвало да бъде събирането на още данни и изискването на повече прозрачност. По този начин конфликтите на интереси могат да бъдат правилно оценени.

Поради тази причина през 2020 отборите и играчите, регистриращи се за значителните шампионат, ще трябва публично да разкриват своите бизнес взаимоотношения с други участници и/или турнирни организатори. Така ще могат да се провеждат публични разговори относно стойността, която се предлага от лигите и други заплетени положения спрямо риска, който представляват. Неуспехът да бъдат оповестени някакви бизнес взаимоотношения с турнирните организатори или други участници, вероятно ще доведе до дисквалификация.

Не възнамеряваме да добавяме никакви други изисквания за участването в (или организирането на) значителните шампионати през 2020.

Ключова промяна

Считано от днес, ключовете за CS:GO контейнери, закупени в играта, вече не могат да напускат акаунта, извършил покупката. Това ще рече, че не могат да се продават на обществения Steam пазар или да бъдат търгувани. Вече съществуващите CS:GO контейнерни ключове не са повлияни. Те все още могат да се продават на обществения Steam пазар и да бъдат търгувани.

Защо правим тази промяна? В миналото повечето търговии за ключове, които сме наблюдавали, бяха между легитимни клиенти. Въпреки това, мрежите за измами по целия свят наскоро преминаха към използването на CS:GO ключове, за да уреждат своите печалби. На този етап считаме, че почти всички покупки на ключове, които в крайна сметка се търгуват или продават на пазара, са послужили за измама. В резултат на това решихме, че новозакупените ключове няма да бъдат търгуеми или продаваеми.

За мнозинството от CS:GO потребители, които купуват ключове за отваряне на контейнери, нищо не се променя. Ключовете все още могат да бъдат закупувани за отварянето на контейнери в инвентара им. Те просто вече не могат да се търгуват или продават на обществения Steam пазар.

За жалост тази промяна ще окаже влияние на някои легитимни потребители, но борбата срещу измамите е нещо, което продължаваме да приоритизираме в Steam и останалите ни продукти.

Ако имате отзиви или притеснения относно тази промяна, не се колебайте да ни изпратите е-писмо на CSGOTeamFeedback [@] valvesoftware.com с темата „Key Restriction“ („Ограничение на ключовете“).

Cache and Release

Cache has been updated by FMPONE and Volcano and is playable on official servers in Casual, Deathmatch, and Scrimmage.

CS20 Weapon Case and Sticker Capsule

Today we are releasing the CS20 Case to celebrate the twentieth anniversary of Counter-Strike. This weapon case contains a variety of themed weapon finishes from the Steam Community Workshop and features the Classic Knife as the rare special item, a classic of the Counter-Strike series. Also available today is the CS20 Sticker Capsule, featuring 20 community-designed stickers.

Поддържайки нещата съревнователни

Завърнахме се от невероятния значителен шампионат на StarLadder в Берлин. Докато отборите бяха заети да провеждат чупещи рекорди мачове с 60 рунда, общността също беше дейна. Турнирните артикули за този значителен шампионат ще изплатят над 11 $ милиона щатски долара за участващите отбори и играчи!

По време на значителния шампионат, следвахме разговорите в общността относно лигите, медийните права и бъдещето на CS: GO събитията. И макар обикновено не намесваме в тези разговори, има няколко спорни въпроса, които искаме да разясним, с цел да се уверим, че всички са наясно със ситуацията.

Лиги

Сдобиването с лиценз за провеждане на CS:GO турнир е безплатно, защото не искаме да се пречкаме на третите страни, създаващи стойност за клиентите ни. Често тази стойност идва от експериментирането. Турнирните оператори експериментират с презентацията, технологията, форматите, местонахождението и т.н. Подкрепяме експериментите, чийто обхват е достатъчно голям, така че да се идентифицират нови и интересни възможности. Но не толкова големи, че ако са неуспешни да представляват трудност за възстановяването на екосистемата. Имайки това предвид, CS:GO лигите, ни представят две причини за загриженост:

Ексклузивност

Наскоро имаше постъпления към широкообхватна форма на ексклузивност, при която отборите, които се съревновават в определено състезание, са ограничени от това да вземат участие в събитията на други оператори. Тази форма на отборна ексклузивност е експеримент, които би могъл да причини дълготрайни щети. Освен че предотвратява участието на други оператори в съревнованието, ексклузивността възпрепятства другите събития да поддържат функционалността на CS:GO екосистемата, ако даденото индивидуално събитие е неуспешно. На този етап не сме заинтересовани да предоставяме лицензи за събития, които ограничават вземащите участие екипи да посещават други събития.

Съсобственост

Преди няколко години започнахме да говорим с турнирните оператори, отборите и играчите относно важността да се избягва конфликта на интереси в значителните CS:GO шампионати. Считаме, че конфликтът на интереси във всякакви случай, при които турнир, отбор или играч има финансови взаимоотношения с някакъв друг вземат участие отбор или неговите играчи. Това включва: притежаването на множество отбори; лиги със споделена собственост от няколко отбора или съществено някаква финансова причина да се предпочита победата на един отбор над друг. При отворени събития, като значителните шампионати, е възможно отборите с такива бизнес спогодби могат да разполагат с (реален или възприет) финансов интерес от успеха на онези, с които се съревновават. С цел да вземете участие в значителните шампионати, изискваме играчите, отборите и турнирните оператори да потвърдят, че нямат никакви съществуващ конфликти на интереси или ако такива са налични, да ги разкрият и да работят за разрешаването им. Това изискване не е ново, но счетохме, че си заслужава да повторим, предвид разговорите, които чуваме. Ако се интересувате, точните условия, които изискваме, са по-долу.

Медийни права

Друг разговор, на който станахме свидетели по време на значителния шампионат, беше относно способността на обществените членове да предават събитието. През цялата година турнирните оператори използват своите събития за изграждане на взаимоотношения със спонсори и медийни партньори. Когато дойде време за значителния шампионат, считаме, че е важно да не разтурват тези съществуващи взаимоотношения. Поради тази причина турнирният оператор на значителния шампионат винаги е бил единствената страна, която разполага с лиценз да го предава.

Въпреки това, очакваме партньорите за значителните шампионати да бъдат възможно най-приобщаващи. От турнирните оператори на значителните шампионати се очаква да работят с излъчващите персони, за да предоставят на зрителите достъп до стойностно алтернативно съдържание и недооценени езици, независимо дали това е чрез официалните излъчвания или другояче. Всеки, който иска да предложи уникална перспектива и съвместно излъчване на значителния шампионат, трябва да се свърже със съответния турнирен оператор предварително, за да осигури добро преживяване за всички участващи.

Още подробности относно конфликта на интереси

Ето условията, които изисквахме играчите и отборите да приемат, когато се регистрират за значителен шампионат:

Отборите и играчите не трябва да имат финансов интерес към успеха на някой отбор, срещу който се съревновават. С цел да участват в този турнир, от играчите и отборите се изисква да потвърдят, че нямат никакви заплетени бизнес взаимоотношения (включително, но не и ограничено до споделено управление; споделена собственост на обекти; лицензиране и заеми) с някой друг участващ отбор или играчите му. Ако имате споразумение или бизнес спогодба, които смятате, че може да са от значение, моля, свържете се с екипа за разработка на CS:GO за по-нататъшна дискусия.

„Понастоящем не съм осведомен за някакъв конфликт на интереси, с който е възможно да разполагам спрямо друг участващ отбор или някакъв играч от друг участващ отбор. Ако понастоящем разполагам с конфликт на интереси или бъда осведомен за такъв в хода на събитието, незабавно ще предоставя подробности на екипа за разработка на CS:GO. Обяснявайки естеството на взаимоотношенията ми с другия играч или играчи, както и план за разрешаване на проблема в бъдеще. Разбирам, че неуспеха да докладвам своя конфликт на интереси може да доведе до дисквалифицирането ми от събитието и/или лишаването на постъпилите приходи.“

В допълнение към играчите, турнирният оператор приема следната клауза в споразумението за значителен шампионат:

Лицензиантът и персонала на турнирното събитие не може да разполагат с никакви заплетени бизнес взаимоотношения (включително, но не и ограничено до споделено управление; споделена собственост на обекти; лицензиране и заеми) с някой друг участващ отбор или играчи. Ако лицензианта разполага с някакви заплетени бизнес взаимоотношения с някой играч или отбори, то тогава лицензианта ще ги разкрие в писмена форма (включвайки описание на естеството на конфликта) до Valve считано от датата на влизане в сила и във всеки момент след това по време на срока, когато подобно заплитане на бизнес взаимоотношенията може да възникне. Valve си запазва правото, по свое собствено усмотрение да: а) да изисква лицензианта да адресира и премахне заплетените бизнес взаимоотношения или б) да терминира споразумението без разходи или неустойки.

Смятаме, че избягването на конфликтни интереси е важна част от това да се уверим, че съревнованието ще е лоялно и честно. Ето защо нямаме никакви планове да променяме тези изисквания за вземане на участие в значителен шампионат.

StarLadder Berlin — Шампионите от значителния турнир

Шампионите на StarLadder в Берлин през 2019
Поздравления към Astralis, които спечелиха рекорден трети пореден значителен шампионат, а като цяло това е четвъртата им купа.

Пътят на AVANGAR до гранд финала ги срещна с тухлената стена, наречена Astralis, която сграбчи поредицата още от първите няколко рунда и така и не отпусна захвата си.

Благодарим на всички, които гледаха значителния шампионат, екипа от StarLadder, отборите и играчите за това невероятно събитие.

За финал, все още има шанс да подкрепите своите любими отбори. Артикулите за играчите и отборите са с отстъпка до 75%!