Dozor opouští betu

Od začátku operace Bloodhound mají hráči hry CS:GO plné ruce práce s vylepšováním úrovně svého profilu. A o co se vlastně celou dobu bojuje? To najdete níže spolu s popisem vylepšení týkajících se Dozoru, vyhledávání zápasů a doporučení.

Medaile za zásluhy


I když jste se dostali takhle daleko, je před Vámi pořád dlouhá cesta.

Jakmile dosáhnete úrovně profilu „Armádní generál“ (40. úroveň), získáte možnost úroveň svého profilu resetovat, za což obdržíte medaili za zásluhy, která se bude vždy zobrazovat u Vašeho avataru.

Vyhledávání zápasů

Máte již dostatek zkušeností? Počínaje dneškem musí hráči, kteří se chtějí zúčastnit kompetitivního vyhledávání zápasů, dosáhnout určité úrovně profilu. Prozatím postačí 3. úroveň, je ale možné, že v budoucnu toto omezení podle potřeb upravíme.

Dozor opouští betu

Pomáhání komunitě hry CS:GO je nyní odměňováno. Takzvaní „vyšetřovatelé“ nyní mohou používáním Dozoru a správným vyhodnocováním stížností získávat za odměnu dodatečné zkušenosti (XP).

Jakmile odměnu získáte, zobrazí se Vám v hlavní nabídce upozornění. Po dokončení zápasu v některém z oficiálních módů Vám poté bude připočtena k celkově získaným zkušenostem.

Stejně tak se Vám zobrazí upozornění, pokud hráči, které jste nahlásili za cheatování, byli zabanováni.

Pochlubte se se svými doporučeními


Jste rozený vůdce? Zkušený učitel? Nebo jste alespoň přátelské povahy? Nyní v tabulce statistik uvidíte, kdo z Vašeho týmu získal v každé z těchto tří kategorií nejvíce doporučení.

29.5.2013 – Vyšetřování, odznaky a karty

Nejprve bychom chtěli poděkovat všem členům CS:GO komunity, kteří se přihlásili do beta verze Dozoru jako vyšetřovatelé. Pokud si říkáte, co to ten Dozor je, vysvětlíme vám to. Dozor dává CS:GO komunitě šanci nahlásit „problémové“ hráče, prozkoumat jejich chování a případně jim udělit dočasné bany. Ač se to může zdát nemožné, funguje to překvapivě dobře! (Pro více informací si přečtěte Časté dotazy ohledně Dozoru.)

Prozatím nalezli vyšetřovatelé Dozoru důkaz o nevhodném chování v 90% často hlášených případů s tím, že ve většině případů padlo jednomyslné rozhodnutí. K našim standardním testovacím případům jsme také nedávno přidali dema zápasů profesionálních hráčů (konkrétně z týmů NiP a Quantic). Každý testovací případ byl zatím správně zamítnut, protože důkaz byl „Neprůkazný“ a nevyskytly se v něm známky nevhodného chování.

Otočme list. Možná jste si všimli, že jsme před pár týdny spustili beta verzi funkce Sběratelské karty služby Steam. Od té doby bylo ze 120 000 sběratelských karet vytvořeno přes 20 000 odznaků hry CS:GO! Děkujeme všem, kteří nám svou účastí v beta verzi pomáhají.

Dnes jsme aktualizovali sběratelské karty a odznaky na jejich finální verze. Tady je náhled nových odznaků služby Steam. Dejte nám vědět, co si o jejich novém vzhledu myslíte.

csgobadges

Časté dotazy ohledně Dozoru

Časté dotazy ohledně Dozoru

Co je to Dozor?

Dozor umožňuje komunitě hry CS:GO regulovat sebe samu tím, že povolíme kvalifikovaným a zkušeným členům komunity (tzv. „vyšetřovatelům“) zkoumat stížnosti na nevhodné chování a následně vyhodnocovat, zda jsou tyto stížnosti oprávněné. Pokud ano, mohou členové Dozoru dané hráče dočasně zabanovat.

Jak Dozor funguje?

Potenciální vyšetřovatelé Dozoru mají v hlavní nabídce hry aktivní tlačítko „Dozor“, které signalizuje, že na ně čeká případ k posouzení. Vyšetřovatelé se mohou rozhodnout, že případ posoudí zhlédnutím záznamu (osm kol o délce přibližně 10 minut) a zvolí rozhodnutí.

Pokud vyšetřovatelé dospějí k závěru, že došlo k přestupku, je uvalen ban. Trvání banu závisí na závažnosti přestupku a na „trestním rejstříku“ usvědčené osoby.

Jak jsou vybíráni vyšetřovatelé?

Vyšetřovatelé jsou vybíráni podle jejich aktivity ve hře CS:GO (dle výher v kompetitivních zápasech, stáří účtu, odehraných hodin, dovednostní skupiny, nízkého počtu nahlášení, atd.) a pokud je to možné, tak také podle jejich předchozí úrovně a skóre při působení v Dozoru (skóre ukazuje jejich přesnost při vyšetřování). Členové komunity, kteří jsou zároveň hodně aktivní a mají vysoké skóre, obdrží více případů, které mohou prozkoumat.

Jaké důkazy mají vyšetřovatelé k dispozici?

Vyšetřovatelé dostávají záznam náhodně vybraných osmi kol ze zápasu, o němž se zmiňuje stížnost, a jejich úkolem je rozhodnout, zda během těchto osmi kol hráč spáchal nějaký přestupek. Podezřelý hráč je nazýván pouze jako „Podezřelý“ a jména ostatních hráčů jsou změněna. Veškerá textová a hlasová komunikace je vynechána. Očekává se, že se vyšetřovatel rozhodne pouze na základě akcí podezřelého.

Jak se hráč dostane na seznam podezřelých?

Systém obsahuje záznamy všech hráčů, kteří počtem stížností na jejich chování vyčnívají z řady ostatních hráčů. Počet stížností může být buď náhle zvýšen, nebo může být postupně zvyšován po delší časový úsek. Navíc se hráč může objevit v záznamu testovacího případu, ve kterém byl již dříve podezřelý shledán nevinným. Tyto případy jsou náhodně přidávány do seznamu případů a slouží výhradně k ovlivnění skóre vyšetřovatelů (rozhodnutí v testovacích případech nevyústí v žádnou akci vůči podezřelému).

Jaká jsou možná obvinění a rozhodnutí?

Obvinění jsou čtyři a pokrývají téměř všechny formy přestupků. Každé obvinění má dvě možná rozhodnutí: „Neprůkazné“ a „Průkazné nade vší pochybnost“. Vyšetřovatel může navíc případ „Odložit“ a bez učinění rozhodnutí jej prozkoumat později.

Co se stane na konci případu?

Pokud systém zjistí, že vyšetřovatelé v nějakém obvinění rozhodovali převážně stejně, bude případ uzavřen a veškerá rozhodnutí učiněná v tomto případě vyústí v konečné rozhodnutí. Pokud jsou rozhodnutí převážně „Neprůkazné“ nebo jsou nepřesvědčivá, bude případ zamítnut.

Může mít rozhodnutí jednoho vyšetřovatele větší váhu než rozhodnutí jiného?

Ano. Rozhodnutí vyšetřovatele s vysokým skóre bude mít větší váhu než rozhodnutí vyšetřovatele s nízkým skóre.

Co určuje skóre vyšetřovatelů?

Skóre určuje vyšetřovatelovu schopnost dlouhodobě a přesně posuzovat poskytnuté důkazy jak v reálných, tak v testovacích případech (pro každé obvinění). Vyšetřovatelé dostávají pozitivní skóre za souhlas s rozhodnutím většiny ostatních vyšetřovatelů ve stejném případě a negativní skóre za souhlas s menšinou. Změna skóre je tím větší, čím více vyšetřovatelů souhlasí a menší, čím méně jich nesouhlasí. Jelikož je mezi případy občas přidán testovací případ, je jedinou možností, jak zlepšit své skóre, pozorně sledovat celé záznamy a činit přesná rozhodnutí na základě poskytnutých důkazů.

Jak se mohu stát vyšetřovatelem?

Momentálně je nejlepší hrát co nejvíce oficiálních kompetitivních zápasů. Do řad vyšetřovatelů neustále náhodně přidáváme nové hráče, přičemž se orientujeme podle odehraného času a dovedností. Našim cílem je přidat co nejvíce schopných hráčů.

Jak mohu pomoci, když nejsem vyšetřovatelem?

Nahlašujte nevhodné chování hráčů. Nahlášení putují do seznamu případů k prozkoumání, přičemž čím více dobrých nahlášení obdržíme, tím více podvodníků bude chyceno. Abyste nahlásili hráče, otevřete tabulku statistik, šipkami se dostaňte na jeho jméno a stiskněte klávesu „Enter“ pro otevření profilu.

Neusvědčí průměrní vyšetřovatelé neprávem i dobré hráče?

Aby byl hráč dobrým vyšetřovatelem, nemusí být nutně výjimečným hráčem. Například komentátoři profesionálních zápasů by podle nás byli výbornými vyšetřovateli, a to nezávisle na jejich dovednostech přímo ve hře, stačí, že mají zkušenosti se sledováním her hráčů na vysoké úrovni.

Všichni noví vyšetřovatelé začínají s nízkým skóre, přičemž skóre je navyšováno pouze správnými rozhodnutími. Díky tomu se může vyšetřovatelem stát každý, ale jen ti nejlepší z nich budou mít hlavní slovo.

Od spuštění Dozoru jsme bedlivě sledovali skóre všech vyšetřovatelů a zjistili jsme, že dovednostní skupina ve hře není úměrná skóre v Dozoru a podle nás na něj tedy nemá vliv.

Proč je záznam důkazu někdy trhavý?
Dříve jsme pro zajištění plynulého přechodu mezi známými pozicemi hráčů používali tzv. interpolaci. Ta však někdy mohla zapříčinit to, že podezřelý trefil cíl, i když mířil kousek vedle něj. Samozřejmě to bylo pouhé zdání, nicméně i přesto jsme interpolaci ze záznamů pro Dozor odebrali, dokud nenajdeme lepší řešení, jak učinit záznamy plynulé a zároveň přesné – proto se mohou někdy zdát trhavé.
Podezřelý oplácí kažení hry jinému hráči; je i přes to vinný z kažení hry?
Jednoznačně ANO. Kazit hru někomu jinému, kdo ji kazil Vám, může způsobit problémy ostatním nebo vyvolat reakci, o kterou se původní kazisvět snažil. Navíc toto chování může vyústit v nahlášení pro Vás, i když jste se „pouze“ mstili. Nesportovní chování v jakékoli podobě je neomluvitelné a jako vyšetřovatelé byste jej neměli připustit.
Jsou podvodníci po usvědčení potrestáni stejně jako hráči, kteří kazí hru ostatním?
Ne, trest je určen podle provinění. Hráči, kteří kazí hru ostatním, obdrží mírnou penalizaci, přičemž podvodníci (alias cheateři) budou bez debat úplně zabanováni. Ať už však narazíte na podvodníka nebo někoho, kdo kazí hru, nahlaste jej, jen tak budou moci být potrestáni.
Mohu za pomoc v Dozoru získat XP?

Ano, za správná rozhodnutí můžete získat XP. Po několika vyřešených případech obdržíte XP podle toho, jaká byla Vaše celková úspěšnost (resp. správnost rozhodnutí) a jaké je Vaše skóre.

XP si můžete vybrat dokončením zápasu jakéhokoli oficiálního herního módu.

Souvisí nějak kompetitivní dovednostní skupina se schopnostmi vyšetřovatele?
Ne. Od spuštění Dozoru jsme bedlivě sledovali skóre všech vyšetřovatelů a zjistili jsme, že dovednostní skupina ve hře není úměrná skóre v Dozoru a podle nás na něj tedy nemá vliv.