Seznam změn z 28. 3. 2019

[NOVINKY]
– Do obchodu byl přidán hudební balíček The Verkkars – EZ4ENCE
– Do obchodu byla přidána také kapsle se samolepkami Feral Predators Sticker Capsule

[MAPY]
– Mapa Vertigo byla přesunuta ze skupiny záložních map do aktivní služby
– Mapa Cache byla přesunuta z aktivní služby do skupiny záložních map

Vertigo:
– Na spodní část prostředku mapy přibyl nový kryt, který slouží také jako rampa „okna“ k místu pro bombu B
– Startovní pozice CT byly posunuty blíže k místům pro bombu
– Byly upraveny priority startovních pozic: CT budou mnohem častěji začínat na pozicích blíže k místům pro bombu, zatímco T budou častěji začínat na pozicích vzdálenějších
– Lávka u místa pro bombu B dostala rohové zábradlí
– Bylo zamezeno dvojnásobnému asistovanému výskoku na startu CT
– Byla zadělána mezera nad zdí, kterou šlo ze schodů od místa pro bombu B vidět ke startu T
– Byly upraveny schody směřující ze strany T na místo pro bombu B
– Bylo částečně změněno rozložení startu T
– Byly aktualizovány modely cílových objektů na místech pro bombu
– Úrazy ve výtahové šachtě jsou nově započítávány do statistik úrazů (vývěska přímo na mapě)
– Bylo opraveno několik problémů s prolínáním

[HRATELNOST]
– Granáty již ani ve výjimečných případech neprojdou zavřenými dveřmi
– Zbraně již není možné zvednout, pokud se nacházejí za zdí nebo na ně hráč přímo nevidí

[DALŠÍ]
– Byly opraveny problémové textury, které se při používání možnosti spuštění „-d3d9ex“ nemusely renderovat
– Byla opravena chyba, kvůli které se některé oblasti při sledování (s povoleným přiblížením) nerenderovaly správně
– Byla opravena chyba, kvůli které se ve vybavení a nákupním menu mohly zobrazit i předměty, které už daný hráč nevlastní
– Byly opraveny zprávy informující o odpojení hráčů, v nichž nebyla používána nezávadná jména
– Do výstupu stavu hry byla pro oba týmy přidána hodnota „consecutive_round_losses“