Seznam změn z 2. 4. 2019

[DALŠÍ]
– Byla opravena chyba, kvůli které nebylo možné zvednout zbraň částečně skrytou pod sutinami/nepořádkem na zemi
– Bylo opraveno několik elementů rozhraní, aby respektovaly příkazy „cl_drawhud“ a „cl_draw_only_deathnotices“

[MAPY]
Vertigo:
– Červená síť na vrchu rampy k místu pro bombu A byla nahrazena drátem (tímto děkujeme hráči SPUNJ)
– Byly opraveny mezírky mezi bednami na místech pro bombu
– Podlaha pod schody na místo pro bombu B byla navýšena o 64 jednotek
– Bylo sníženo poškození zásahem do hlavy, který byl proveden skrze výtah (z místnosti s výtahy) směrem ke vstupu T na prostředek
– Betonové bloky u nohy jeřábu na místě pro bombu A byly o něco navýšeny
– Byla zlepšena viditelnost z místa pro bombu B směrem ke schodům T
– Na místo pro bombu B byl přidán nový kryt (po pravé straně od „okna“ a schodů)
– Byla opravena mezírka, kterou šlo vidět od startu T na lávku směřující k místu pro bombu B
– Byly opraveny mezírky mezi díly plachty podél lešení
– Bylo zamezeno nezamýšlenému asistovanému výskoku na lešení poblíž rampy k místu pro bombu A
– Pod rampu k místu pro bombu A již nemohou zapadnout zbraně
– Pod jeřáb na místě pro bombu A již nemohou zapadnout zbraně
– Ze startu T již nelze vyskočit z mapy a zůstat stát na okrajích nosníků
– Byly zjednodušeny kolize na vrchních částech lešení
– Bylo opraveno několik chyb spojených s prolínáním (tímto děkujeme hráči bonna97)

Nuke:
– Bylo opraveno místo vně sila, kde se mohla zaseknout bomba

Abbey:
– Ze vstupu na místo pro bombu B byla odstraněna železná brána
– Na dlouhou cestu na místo pro bombu B byla vrácena krátká zídka
– Na místě pro bombu B (směrem od dlouhé cesty) už nenajdete zaparkované kolečko
– Z vrchního startu CT a z prostředka lze nyní házet granáty na místo pro bombu B
– Bedny na místě pro bombu B byly otočeny
– Velká bedna na místě pro bombu B byla přesunuta
– Dlouhou cestu na místo pro bombu B ode dneška zdobí velký strom
– Dřevěná bouda na místě pro bombu B je nově o něco širší
– Bylo upraveno prolínání
– Byl aktualizován obraz na radaru
– Modrá plachta směrem k místu pro bombu A dostala nový model