Seznam změn z 2. 5. 2019

[DALŠÍ]
– Byla opravena vzácná chyba, kvůli které byl model položené bomby pro některé hráče neviditelný

[MAPY]
Sirocco:
– Na několik míst byly přidány kolizní oblasti (brushe „clip“), aby se zde nemohli zaseknout hráči
– Bylo přidáno několik kolizních hranic, které zabraňují ve ztracení odhozených předmětů
– Byl přidán druhý žebřík na protilehlé straně mostu u majáku
– Byla upravena kolizní pravial mříže v kasbě, takže jí nově projdou granáty
– Byly vylepšeny kolize schodů ve velké studni
– Medina byla přejmenována na „Město“
– Byly odstraněny levitující ryby