Férovost na prvním místě

Právě jsme se vrátili z neuvěřitelného šampionátu StarLadder Berlin 2019, kde profesionálové bořili rekordy se zápasy trvajícími 60 kol a komunita také nezůstala pozadu – předměty tohoto šampionátu díky ní přinesou zúčastněným týmům a hráčům více než 11 milionů dolarů!

Ani během šampionátu jsme však nepřestávali sledovat internetové diskuze o ligách, mediálních právech a budoucnosti událostí ve hře CS:GO. A přestože na tyto diskuze běžně nereagujeme, níže jsme se rozhodli upřesnit několik vybraných bodů.

Turnaje

Licence nutná k pořádání turnaje ve hře CS:GO je bezplatná, protože chceme co nejvíce vyjít vstříc třetím stranám vytvářejícím zábavní hodnoty pro naše zákazníky. Tyto hodnoty mnohdy vycházejí z experimentů, kdy pořadatelé zkouší něco nového s prezentací, technologiemi, formátem nebo třeba místem konání. Otevřeně podporujeme experimenty, které jsou natolik rozsáhlé, že mají šanci inspirovat ostatní, ale zároveň nejsou natolik rozmáchlé, aby jejich případný neúspěch ovlivnil celý „ekosystém“ hry. Z toho důvodu chceme ohledně turnajů probrat následující:

Exkluzivita

V nedávné době jsme zaznamenali rozmach vyžadované exkluzivity, která zamezuje týmům účastnícím se daného turnaje soutěžit v turnajích jiného pořadatele. Tato forma exkluzivity je podle nás experimentem, na jehož konci by mohly být dalekosáhlé problémy. Podobná exkluzivita může vyšachováním některých pořadatelů navíc vyústit v kolaps ekosystému hry CS:GO, protože po zkaženém turnaji nebude nikdo, kdo by uspořádal lepší. V tuto chvíli tak nehodláme poskytovat licence událostem, které omezují týmy v účasti na jiných událostech.

Sdílené vlastnictví

Před několika lety jsme začali s pořadateli, týmy a hráči diskutovat o tom, jak důležité je vyhýbat se na profesionální scéně jakémukoli střetu zájmů, přičemž za střet zájmů považujeme libovolný případ týmu nebo hráče majícího finančně vzájemně prospěšný vztah s jiným zúčastněným týmem nebo jeho hráči. Mezi takové případy se řadí vlastnictví více týmů, turnaje ve sdíleném vlastnictví několika týmů nebo jednoduše jakýkoli financemi podpořený důvod, proč by měl nějaký tým zvítězit. V otevřených turnajích (např. velkých šampionátech) mohou tyto důvody vést až k tomu, že tým za účelem finančního zisku záměrně prohraje se svým oponentem. Pro účast na velkém šampionátu musí hráči, týmy a pořadatelé potvrdit, že nejsou ve střetu zájmů, a pokud ano, tak jej uvedou a provedou kroky nezbytné k jeho vyřešení. Tento požadavek není nový, nicméně přišlo nám vhodné jej připomenout. Pakliže Vás zajímají podrobnosti, pokračujte ve čtení.

Mediální práva

Další téma, které během posledního šampionátu rezonovalo komunitou, se týkalo možnosti streamovat velké šampionáty. Pořadatelé v průběhu roku využívají svých událostí pro vytvoření či upevnění vztahů se sponzory a mediálními partnery, a jakmile dojde na velký šampionát, je podle nás důležité, aby tyto stávající vztahy nerušili. Z toho důvodu je pořadatel velkého šampionátu jediným držitelem licence k jeho streamování.

Na druhou stranu však od pořadatelů velkých šampionátů očekáváme co největší ochotu spolupracovat. Pořadatelé velkých šampionátů by proto měli spolupracovat se streamery, aby byl divákům zajištěn přístup k hodnotnému alternativnímu obsahu a jiným jazykovým verzím, ať už formou oficiálního nebo jiného přenosu. Kdo má zájem nabídnout jedinečný náhled na průběh velkého šampionátu a streamovat jej, by měl včas kontaktovat pořadatele daného šampionátu a domluvit s ním všechny náležitosti.

Podrobnosti o střetu zájmů

Níže se nachází podmínky, se kterými musí pro registraci na velký šampionát souhlasit hráči a týmy:

Týmy a hráči nesmí mít žádný finanční zájem o vítězství libovolného týmu, se kterým se utkají. Pro účast na tomto Turnaji musí týmy a hráči potvrdit, že nejsou v obchodním poměru (za který je považováno nejen sdílené vedení, sdílené vlastnictví subjektů, licencování a půjčky) s žádným jiným zúčastněným týmem nebo jeho hráči. Pokud se na Vás vztahuje smlouva nebo obchodní dohoda, kterou lze považovat za střet zájmů, obraťte se na vývojáře hry CS:GO.

„Nejsem si vědom žádného střetu zájmů, který bych mohl mít s jiným zúčastněným týmem nebo hráčem z jiného zúčastněného týmu. Pakliže se na mě vztahuje střet zájmů, nebo se o jeho existenci dozvím v průběhu Turnaje, okamžitě poskytnu vývojářům hry CS:GO podrobné informace osvětlující povahu mého vztahu s jiným hráčem/hráči a plán, jak tento střet zájmů vyřešit. Jsem si vědom, že zamlčení střetu zájmů může vyústit v diskvalifikaci a/nebo propadnutí výhry.“

Kromě podmínek pro hráče jsou přítomny také podmínky pro pořadatele:

Držitel licence ani personál Turnaje nesmí být v obchodním poměru (za který je považováno nejen sdílené vedení, sdílené vlastnictví subjektů, licencování a půjčky) s žádným zúčastněným týmem nebo hráči. Pokud je držitel licence v obchodním poměru s libovolným hráčem nebo týmem, držitel jej v den nabytí platnosti oznámí společnosti Valve (včetně popisu osvětlujícího povahu střetu zájmů). Pokud by mělo ke střetu zájmů dojít později, držitel licence informuje společnost Valve v rámci určeného Termínu. Společnost Valve si vyhrazuje právo a) požadovat po držiteli licence jeho adresu a zrušení obchodního poměru nebo b) přerušení Smlouvy bez nutnosti uhradit penalizaci.

Vyhnutí se střetu zájmů je podle našeho názoru důležité pro zajištění férové soutěže, takže výše uvedené podmínky pro účast na velkém šampionátu neplánujeme změnit.