Transparentnost na prvním místě

Krátká aktualizace našich plánů pro velké šampionáty v příštím roce:

Po zveřejnění příspěvku „Férovost na prvním místě“ jsme obdrželi zpětnou vazbu jak od hráčů, tak od týmů a pořadatelů, z nichž někteří tvrdí, že pořádání turnajů (resp. sdílené vlastnictví turnaje mezi týmy a pořadateli) nevytváří nové střety zájmů, jelikož podobná partnerství existovala už dříve a nešlo o závažný střet zájmů.

Ačkoli nás napadá hned několik případů, kdy vztah mezi týmy a pořadateli vyústil v nedůvěru komunity, zároveň souhlasíme, že naší prioritou pro blízkou budoucnost by měl být sběr dalších dat a vyžadování transparentnosti, aby bylo možné případné střety zájmů správně zhodnotit.

Z toho důvodu budou týmy a hráči registrující se na velké šampionáty v roce 2020 povinni veřejně doložit své obchodní vztahy s jinými účastníky a/nebo pořadateli. Komunita tak bude moci sama zvážit, zdali jde o problematické vztahy ohrožující férovou soutěž. Pakliže tým/hráč nedoloží libovolný aktivní obchodní vztah s jiným účastníkem/pořadateli, s největší pravděpodobností bude diskvalifikován.

Závěrem chceme uvést, že neplánujeme přidat další požadavky na účast nebo pořádání velkých šampionátů v roce 2020.