Seznam změn z 24. 2. 2020

[AGENTI]
– Představujeme nášivky, nové kosmetické předměty použitelné na agenty. Nášivky fungují podobně jako samolepky, takže pokud nášivku odeberete, navždy o ni přijdete
– Byla přidána podpora pro náhodné vybavení agentů

[ROZHRANÍ]
– Do nákupního menu byl přidán model vybaveného agenta
– Informace o dostupnosti jednotlivých zbraní byly přesunuty přímo do nákupního kolečka
– Otevření nákupního menu nově přesune kurzor myši do středu nákupního kolečka
– Byla přidána možnost při lokalizaci změnit pozici symbolu herní měny (např. přesunout za číslo)
– Do nastavení byla přidána možnost upravit a ihned si prohlédnout změněný zaměřovač
– Byla přidána podpora pro sdílení a importování upravených zaměřovačů prostřednictvím speciálních kódů

[MAPY]
Breach:
– Bylo opraveno místo na středu mapy, kde se mohla zaseknout bomba
– Byla opravena hraniční oblast („clip“) na dlouhé cestě k místu pro bombu A, která nefungovala v módu Bratr ve zbrani
– Schodišti na středu mapy byly přidány další hraniční oblasti
– Drobné opravy vizuálu
– Bylo zabráněno tomu, aby zbraně „propíchly“ dveře poblíž okna na místo pro bombu A
– Byla ohraničena cedule na dlouhé cestě k místu pro bombu A, aby se na ni nedostali hráči (a bomba)
– Na několika místech bylo vylepšeno ohraničení mapy

Studio:
– Bylo vylepšeno ohraničení a geometrie poblíž místa pro bombu A
– Bylo odstraněno okno do nepřístupné části nad místem pro bombu B
– Byla opravena chyba, kvůli které hráči nedostávali poškození od výbuchu bomby
– Bylo vylepšeno ohraničení napříč celou mapou
– Byla opravena místa, kde se mohla zaseknout bomba
– Byla opravena chyba, kvůli které mohli hráči vyskočit ven z mapy
– Byl vylepšen vzhled ulic CT/T
– Na obě místa pro bombu byly přidány značky ukazující, že zde se má položit bomba

[DALŠÍ]
– Zrychlení pohybu v přikrčení se zbraní AWP je nyní konstantní a už se dramaticky nezvýší po výstřelu
– Maximální počet snímků za sekundu pro kompetitivní zápasy byl navýšen na 400 z důvodu podpory monitorů s vyšší obnovovací frekvencí
– Byla opravena chyba transformační matice při vytváření instancí navblockeru za pomoci vzorů z otočených bodů
– Byl opraven pád na systému OS X související s renderováním hry pod vodou