Cesta na listopadový šampionát v Riu

Aktualizace ze 17. 4. 2020: Bylo aktualizováno rozvržení regionálních bodů. Aktuální informace naleznete vždy na stránce Regionální přípravy na šampionát.

Aktualizace z 8. 4. 2020: Pozvánky byly aktualizovány, aby vzaly v potaz návrat týmu C0ntact do Evropy.

Šampionát ESL One Rio 2020 bude vlivem globální pandemie odehrán až v listopadu, ale jakožto jediný velký šampionát letošního roku nabídne celkovou výhru o hodnotě 2 000 000 dolarů.

A protože v listopadu už to bude více než rok od předchozího velkého šampionátu, vyžadujeme, aby nám současné Legendy a Vyzyvatelé dokázali, že jsou stále ve formě, což kvůli ztíženému cestování v dohledné budoucnosti provedeme regionálním stylem.

Regionální přípravy na šampionát

Všechny týmy, které se chtějí zúčastnit listopadového šampionátu v Riu, si budou muset pozvánky vysloužit v rámci soutěží spadajících pod takzvané „regionální přípravy na šampionát“.

Během těchto soutěží budou týmy za svá umístění získávat regionální body, o jejichž rozvržení budeme informovat, jakmile finalizujeme seznam souvisejících soutěží konaných mezi dneškem a velkým šampionátem v Riu.

Prozatím plánujeme první sérii regionálních příprav na květen a druhou na podzim, v souvislosti s čímž vyzýváme pořadatele nadcházejících letošních turnajů: pokud máte zájem své události změnit na regionální soutěže, co nejdříve nás kontaktujte.

Konkrétně však platí, že aby byla událost zvážena pro zahrnutí mezi regionální soutěže, musí pozvat týmy s nejvíce body v daném regionu a pro zbylé přichystat kvalifikaci. Jinak může jít o událost libovolného formátu/trvání, s libovolnou celkovou výhrou a jak online, tak LAN či kombinaci obojího.

Pozvánky na ESL One Rio 2020

Na listopadový velký šampionát v Riu bude pozváno 24 týmů ze šesti regionů, přičemž tyto pozvánky se budou odvíjet od pořadí v daném regionu (tzn. od množství získaných regionálních bodů).

Celkem je k dispozici 8 pozvánek pro Legendy, 8 pro Vyzyvatele a 8 pro Účastníky.

Každému regionu byl přiřazen počet pozvánek podle jeho výkonu na předchozím velkém šampionátu, tedy na šampionátu StarLadder Berlin 2019:

Rozdělení pozvánek na ESL One Rio 2020
EU SNS SA JA AS OC
Legendy 3 2 3* 0 0 0
Vyzyvatelé
(dříve Staří vyzyvatelé)
6 1 1 0 0 0
Účastníci
(dříve Noví vyzyvatelé)
2 2 1 1 1 1
Celkový počet pozvánek 11 5 5 1 1 1

* Týmy, které momentálně nemohou cestovat do svého domovského regionu, se mohou zúčastnit soutěží ve svém momentálním regionu.

Květnová série regionálních příprav

První série regionálních soutěží proběhne v květnu a bude hostována organizací ESL. Všechny týmy, které by za normálních okolností dostaly pozvánku na velký šampionát v Riu nebo regionální šampionáty s ním související, budou pozvány také na regionální soutěže. Stávající Legendy a Vyzyvatelé získají do začátku prozatím nespecifikované množství regionálních bodů.

Časté dotazy

Podle čeho bude určováno pořadí jednotlivých týmů v regionu?

 • Za regionální soutěže budou týmy získávat regionální body, jejichž množství bude tím vyšší, čím blíže bude soutěž k listopadovému velkému šampionátu. Přesné množství bodů však určíme až poté, co bude finalizován seznam všech letošních regionálních soutěží.
 • Budou před Riem uspořádány regionální šampionáty/kvalifikace?

 • Ne. Pro určení všech 24 účastníků šampionátu ESL One Rio 2020 budou použity regionální soutěže a jiná forma kvalifikace nebude možná.
 • Co se stane s týmy, které byly pozvány na květnové regionální šampionáty?

 • Týmy kvalifikované na květnové regionální šampionáty (a/nebo na kvalifikace na tyto šampionáty) budou pozvány na květnovou sérii příprav v daném regionu. Na pozdější regionální soutěže budou poté týmy zvány podle získaných bodů, nebo se budou muset kvalifikovat.
 • Co se stane s celkovými výhrami regionálních šampionátů?

 • Společnost Valve bude sponzorovat květnovou i podzimní sérii příprav, přičemž pro každou sérii je vyhrazeno 255 000 dolarů rozdělených podle počtu pozvánek pro Legendy a Vyzyvatele v daném regionu. Nejnižší možná celková výhra pro region činí 10 000 dolarů.
 • Podle čeho je určen region týmu?

 • Vzhledem k současné situaci je region týmu určen jeho momentální polohou.
 • Co se stane, když tým změní svůj region?

 • Pořadí v rámci regionálních příprav není přenositelné, takže pokud tým změní svůj region, budou resetovány jeho body.
 • Může tým změnit svoji soupisku?

 • Tým může před zahájením regionální soutěže změnit maximálně dva hráče na své soupisce, nicméně za každého z nich přijde o 20 % ze svých bodů. Samotná změna může být provedena pouze před uzamčením soupisek.