Seznam změn z 11. 6. 2020

[DALŠÍ]
– Do nastavení komunikace přibyla nová možnost „Filtrování textu“, která je ve výchozím nastavení zapnuta a blokuje neslušná slova použitá v textové komunikaci
– Byla opravena chyba spojená s příkazem „trigger_bomb_reset“