Seznam změn z 6. 8. 2020

[FRACTURE CASE]
– Představujeme bednu Fracture Case, která obsahuje 17 komunitou vytvořených vzhledů zbraní a poslední generaci nožů se vzhledy z bedny Shattered Web Case

[DALŠÍ]
– Bylo aktualizováno pozadí hlavní nabídky s mapou Mutiny
– Bylo opraveno několik zneužití souvisejících s úpravami souborů formátu VPK
– Byla zrušena podpora možnosti spuštění „-untrusted“

[PŘIPOJENÍ]
– Byla provedena řada vylepšení síťového protokolu SDR:
–– Byla vylepšena logika na pozadí routování
–– Byly opraveny relace protokolu SDR, aby po vypršení nebyly opětovně používány
–– Byla vylepšena stabilita

[MAPY]
Anubis
– Opravy ohraničení, prolínání a chyb spojených s neviditelnými povrchy
– Byla opravena chyba, kvůli které šlo vidět nepřátele skrze zeď poblíž mostu (děkujeme hráči Chaelin)
– Byl odstraněn stín vrhaný palmou poblíž mostu
– Byla opravena nezamýšlená možnost prostřelit kryt na hlavní cestě na místo pro bombu B
– Bylo opraveno propadávání zbraní skrze schody a jiné části podlahy
– Na místo pro bombu B byla opětovně přidána „okna“ umožňující házení granátů
– Dvojité dveře na středu mapy dostaly novou texturu
– Další drobné opravy

Mutiny
Optimalizace:
– Výrazná vylepšení výkonu na všech částech mapy (děkujeme hráči Joaokaka1998 za testování)
– Byla upravena vzdálenost, při pohledu z níž mizí některé objekty
– Byly přidány další brushe „hint/skip“ pro oddělení určitých visleafů (neboli clusterů viditelných povrchů)
– Modely břečťanu byly přidány na seznam kombinovatelných objektů, čímž bylo dosaženo lepšího výkonu, když jich má být v jednu chvíli renderováno vícero

Hratelnost:
– Byla snížena část zdi na místě pro bombu A
– Skála na vrchní cestě na místo pro bombu A (ze strany T) byla změněna na cihlovou zeď pro zlepšení viditelnosti a snazší používání granátů
– Byl přidán kryt na spojovací cestu mezi středem a místem pro bombu B
– Byl odstraněn kryt u východu ze spojovací cesty mezi středem a místem pro bombu A
– Byl odstraněn kryt na postranní cestě (poblíž zadní části místa pro bombu A)
– Byla upravena pozice krytu na lešení
– Byla upravena pozice krytu na cestě ke spodní části místa pro bombu A (ze strany T)
– Strop ohraničení kolem místa pro bombu A a cesty ze startu CT na místo pro bombu A byl navýšen, takže nově je možné na místě pro bombu A vyskočit na vršek zdi
– Strop ohraničení byl navýšen také kolem vstupu na místo pro bombu B (ze strany CT)
– Byla upravena startovní pozice pro mód Deathmatch poblíž místa pro bombu A

Různé:
– Bylo upraveno nasvícení prostředí a dosaženo lepšího vizuálního kontrastu
– Bylo opraveno problikávání některých keřů napříč celou mapou
– Byly odstraněny stíny některých modelů rostlin: například ty, které byly viditelné na domku přezdívaném „Squidwardův dům“ (v české verzi „Sépiákův dům“)
– Byly opraveny chybějící textury několika přesunových povrchů napříč celou mapou
– Bylo opraveno několik levitujících modelů napříč celou mapou (např. okna, lampy apod.)
– Bylo vylepšeno ohraničení dřevěných pilířů v doku
– Bylo upraveno ohraničení poblíž kamene ve vrchní části místa pro bombu A (ze strany T)
– Byla opravena řada míst, kde se mohla zaseknout bomba (děkujeme hráči Joaokaka1998)
– Bomba se nyní teleportuje zpět na suchou zem (resp. na loď), pokud je z malé lodi upuštěna do vody
– Poblíž míst pro bombu A i B a doku bylo přidáno několik spouštěčů pro reset bomby
– Byl opraven nesprávně natočený model plachty v doku
– Ze zdi na místě pro bombu A byly odstraněny rostliny
– Byla upravena mapa pokladu na startu T (nově má trefnější název)
– Byl aktualizován přehled mapy

Swamp
Hlavní změny:
– Mapa nově běží bez problémů s výkonem
– Byl nahrazen materiál používaný vodními plochami
– Mapa byla na několika místech učiněna světlejší
– Byl aktualizován obraz na radaru
– Bylo opraveno několik dalších problémů s ohraničením

Střed:
– Byl uzavřen roh u zadní místnosti, kde byly pověšené pilové kotouče
– Byl rozšířen průchod ze strany T

Místo pro bombu B:
– Bylo zesvětleno pozadí v rohu poblíž vstupu ze strany T

Start T:
– Byla odstraněna díra, kterou mohly propadnout zbraně