Seznam změn z 8. 9. 2020

[MAPY]
Anubis
– Místa pro respawn byla posunuta dál od sebe, aby byl zajištěn lepší pohyb hráčů
– Byla opravena řada chyb souvisejících s neviditelnými povrchy objektů, zbraněmi propadávajícími skrze objekty, levitujícími objekty, neviditelnými brushy a prolínáním
– Obložení na krátké cestě k místu pro bombu A dostalo ohraničení pro granáty (aby lépe odskakovaly)
– Byly opraveny drobné nepřesnosti na radaru

Mutiny
– Byla přepracována část místa pro bombu A ze směru T
– Pro zajištění lepšího výkonu byla upravena vzdálenost, při pohledu z níž mizí některé objekty
– Byly nahrazeny textury cihel na kostele
– Byla vylepšena kvalita některých modelů
– Napříč celou mapou byly nahrazeny textury podlah
– Byla opravena řada temných míst, která při nízké kvalitě shaderů nahrazovala rostliny
– Byly opraveny různé menší chyby