Seznam změn z 15. 10. 2020

[FILTROVÁNÍ TEXTU]
– Filtrování textu ve hře nyní využívá funkce Filtrování textu a konverzací ze služby Steam

[PŘEHRÁVÁNÍ DEM]
– Byl přidán nový příkaz „demo_index“, po jehož aktivaci jsou při přehrávání souborů dem vytvářeny záchytné body usnadňující přetáčení vpřed/vzad

[MOŽNOSTI OBRAZU]
– Byla přidána možnost pro povolení „uber shaderů“, která nahrazuje možnost spuštění „-noubershader“ (možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny kromě hráčů se starým hardwarem od společnosti Intel)
– Různé opravy