Seznam změn z 8. 6. 2021

[ROZHRANÍ]
– Byly opraveny odkazy na probíhající zápasy v panelu událostí

[SDK]
– Byly aktualizovány stromy chování botů
–– Byl přidán nový uzel „action_secondary_attack“
–– Byly přidány nové uzly „action_reload“ a „condition_is_reloading“
–– Počty nábojů všech zbraní jsou nově dostupné v tabulce Blackboard po stisku klávesy „AmmoCount/weapon_name“, přičemž hodnota „AmmoCount/current“ udává počet nábojů aktuálně vybavené zbraně. Všechny tyto hodnoty lze číst za pomoci uzlů jako „condition_is_less“, „condition_is_equal“ apod.

[MAPY]
Pitstop
– Byly aktualizovány textury a modely napříč celou mapou
– Byla vylepšena optimalizace mapy
– Byl odstraněn výklenek zpod balkonu (resp. otevřené části zábradlí)
– Byly provedeny úpravy nasvícení a ohraničení