Seznam změn ze 17. 8. 2021

[ROZHRANÍ]
– Do seznamů „Chtějí hrát“ a „Pozvánky“ a výčtu událostí v sekci „Zápasy a šampionáty“ byly přidány dvoupísmenné kódy identifikující související regiony
– Na panel upozorňující na probíhající přenosy byly přidány dvoupísmenné kódy identifikující související jazyky