Seznam změn z 22. 9. 2021

[DALŠÍ]
– Byla opravena vzácná chyba spojená s nastavením hry, ke které mohlo dojít při pokusu o spuštění některých herních módů
– Byl opraven problém s granáty na serverech s nastavením „sv_infinite_ammo 1“
– Byla opravena fatální chyba souboru formátu WAV, když byla použita možnost spuštění pro vynucení precache
– Byl opraven problém se scrollováním v seznamu map z workshopu
– Byly opraveny spoje materiálů na několika agentech Guerrilla Warfare
– Byly opraveny nesprávné hlasy agentů Gendarmerie
– Bylo opraveno jméno a hlas proslulého agenta „Jungle Rebel | Elite Crew“
– Bylo přidáno několik chybějících textur pro vzhledy nožů

[SDK]
– Byl aktualizován soubor „lights.rad“, aby zahrnoval nejnovější informace o nasvícení pro tvůrce map

[MAPY]
Ancient
– Byl aktualizován obraz na radaru, aby odpovídal nejnovějším změnám mapy

County
– Entity „env_sprite“ byly nahrazeny klientskými verzemi
– Byly odstraněny entity „point_spotlight“
– Některé z fyzických objektů byly nahrazeny verzemi nezávislými na připojení
– Byl aktualizován obraz na radaru
– Optimalizace mapy