Seznam změn z 1. 2. 2022

[HRATELNOST]
– V krátkých kompetitivních zápasech byla navýšena „vstupní“ série proher na 2, aby byl redukován ekonomický dopad kol s pistolemi (týmy tak začínají obě poloviny zápasu s 2 prohrami používanými pro výpočet bonusu za prohru kola)

[OBCHOD]
– Byla přidána kapsle se samolepkami Boardroom Sticker Capsule

[DALŠÍ]
– Byla opravena chyba spojená s respawnem v kompetitivních zápasech
– Příkaz „cl_showpos“ je nyní brán jako cheat (tímto děkujeme hráči Spunj)

[STEAM INPUT / OVLADAČ]
– Různé změny výchozích nastavení ovladačů
– Prvotní rychlost otáčení trhavé páčky je nyní závislá na dosahu páčky
– Bylo opraveno přikrčení při opouštění nabídky pomocí tlačítka B ovladače
– Po zavření kruhové nabídky je okamžitě zahájeno navyšování hodnot míření, pokud nemá páčka nastavenou mrtvou zónu
– Pohyby nahoru/dolů volné divácké kamery nově podporují analogové spouště

[ROZHRANÍ]
– Kruhové nabídky (+quickinv/+quickgrenades) nově umožňují výběr molotovů / zápalných granátů sebraných od nepřátelských hráčů
– Kruhová nabídka „+quickgrenade“ nově při poklepání imituje příkaz „+slot4“
– Do nabídky „Nastavení hry > Ovladač“ bylo vráceno tlačítko „Resetovat“
– Byly přidány možnosti citlivosti přiblížení pro gyroskop, trackpad a páčku (nově oddělené od myši)
– Pokračující opravy ikon tlačítek

[MAPY]
Vertigo:
– Byly opraveny molotovy a zápalné granáty, které mohly na středu mapy prolétnout skrze zeď a podlahu

Shoots:
– Drobné úpravy