Seznam změn z 25. 4. 2022

[DALŠÍ]
– Různá vylepšení související s podporou rozhraní Steam Input (opravy ikon tlačítek)
– Nákupní menu lze nově snáze procházet pomocí ovladače. V menu je používán dvoustupňový radiální systém, kdy prvotní vychýlení určuje kategorii a přejetím je vybírán předmět v této kategorii. Vychýlením do mrtvé zóny je kategorie zavřena. Puštěním tlačítka nákupního menu je zakoupen vybraný předmět, pravou spouští lze nákup provést bez opuštění menu. Levou spouští lze vybraný předmět darovat, levým nárazníkem provést nákup předešlého a pravým nárazníkem provést automatický nákup*
– Pokud je zaznamenán pohyb myši, ikony tlačítek už nejsou přepnuty do režimu klávesnice a myši
– Bylo opraveno kolečko rádiových zpráv, takže kolečkem myši už nejsou prováděny herní akce (tzn. už nezměníte zbraň, když chcete jenom přejít na další stránku rádiových zpráv)

* Pro dosažení této funkčnosti opětovně aplikujte v konfigurátoru výchozí nastavení rozhraní Steam Input

[MAPY]

Climb
– Byly přepracovány modely všech lezeckých stěn, čímž bylo docíleno lepšího vzhledu i výkonu (tímto děkujeme hráči Andi)
– K lezeckým stěnám byla přidána lana
– Hasicí přístroje a zábradlí u schodů v modré části byly posunuty o kousek níže
– Byly přidány rozličné drobné detaily
– Bylo vylepšeno ohraničení
– Byl přidán kráčející žalud
– Byly přidány barely (protože mapa nemůže být bez barelů)
– Na strop restaurace byla přidána ohraničení pro granáty, aby bylo zabráněno pochybné interakci s nimi
– Došlo k mírné úpravě respawnů (resp. pozic respawnů)
– Z místnosti s jednosměrnou cestou byla odstraněna vrtačka, kterou si hráči mohli splést s upuštěnou zbraní
– Podlaha hlavní haly nově disponuje ohraničením typu „vphysics“, takže už nepožírá zbraně (tímto se omlouváme hráči TrilluXe)
– Bylo opraveno nasvícení na pilíři v lobby
– Byl opraven rozbitý respawn v módu Deathmatch
– Byly opraveny levitující objekty (tímto děkujeme hráči Joaokaka1998)
– Bylo opraveno několik pravopisných chyb

Crete
– Postranní ulička byla obohacena o novou malůvku na zdi
– Byl opraven materiál použitý pro střechy
– Byly přesunuty bedny, které do sebe dříve zasahovaly (tímto děkujeme hráči KILLER)
– Bylo zamezeno pixelwalkingu (tímto děkujeme hráči Mischief)
– Různá vylepšení ohraničení

Iris
– Bylo vylepšeno ohraničení auta poblíž tunelu, opraven obrubník poblíž jídelny a přidáno ohraničení pro granáty na plot za jídelnou (tímto děkujeme hráči Maxim)
– Byla opravena místa, kde mohly molotovy udílet poškození i skrze zdi (tímto děkujeme hráči yeetadogXD)
– Byla opravena místa, kde se mohla zaseknout bomba, levitující objekty a několik objektů, které mizely z příliš malé vzdálenosti (tímto děkujeme hráči Joaokaka1998)
– Řada drobných vizuálních změn napříč mapou
– Byl přidán nenápadný detail

Vineyard
– Byla opravena chyba ve vesnici, které šlo zneužít pro opuštění mapy
– Byl výrazně snížen počet malých přesunových povrchů kolem mapy, čímž byla zlepšena stabilita hry
– Byla změněna okna v pevnosti
– Bylo opraveno místo poblíž řeky, kde se mohli zaseknout hráči