Seznam změn z 3. 5. 2022

[PGL ANTWERP 2022]
– Byly přidány předměty „Vstupenka | PGL Antwerp 2022“ a „Vstupenka + 3 žetony suvenýrů | PGL Antwerp 2022“. Polovina výtěžku z prodeje putuje týmům a organizacím účastnícím se šampionátu
– Vlastnosti vstupenky:
–– vylepšitelná mince šampionátu
–– přístup k tipovací soutěži
–– neomezené graffiti všech týmů (vyprší s koncem šampionátu)
–– vlaječky do konverzací na Steam.tv
–– možnost získat exkluzivní suvenýry
– Počínaje dneškem lze také zakoupit související samolepky týmů a hráčů

[MAPY]
Climb
– Byla opravena zmenšená nákupní zóna na startu T

Ember
– Gejzír na staveništi nově vystřeluje hráče s menší silou
– Byla opravena chyba spojená s bednami a gejzíry, vlivem které mohli hráči dosáhnout extrémně vysokých rychlostí (tímto se omlouváme hráčům lacyyy a mantra)
– Byla opravena chyba, kvůli které mohlo dokončení zahřívacího kola uvnitř výtahu vyústit v nemožnost skákat
– Byla opravena kupa menších chyb (tímto děkujeme hráči Joaokaka1998)