Seznam změn z 23. 5. 2022

[PGL ANTWERP 2022]
– Byla přidána kapsle se samolepkami podepsanými šampiony. Polovina výtěžku z prodeje putuje hráčům a organizacím, které se zúčastnily šampionátu

[DALŠÍ]
– Různá vylepšení související s podporou rozhraní Steam Input
– Byla vylepšena trhavá páčka: rychlost otáčení je nově snížena, zatímco se páčka vrací do mrtvé zóny
– Bylo opraveno nasazování/sundávání tlumiče
– Gyroskopu lze nově nastavit zrychlení a přesnou zónu
– Při ovládání herní kamery gyroskopem je nově jako základ používán pohyb skutečného ovladače v poměru 1:1 (dříve byly používány specifické měrné jednotky). Toto fungování je kalibrováno s tím, že možnost „Kamerový gyroskop“ v konfigurátoru rozhraní Steam Input má nastavenou maximální hodnotu citlivosti (600). Nová oficiální nastavení byla vhodně aktualizována
– Z výchozího nastavení ovladače byly odstraněny kruhové nabídky rychlého nákupu
– Byl opraven příkaz „Adrenalin“ v rozhraní Steam Input
– Kruhové nabídky mají nově krátkou prodlevu prvotního vykreslení. Chování nabídek (a jejich jiných prodlev) zůstalo nezměněno