Seznam změn z 2. 6. 2022

[PGL ANTWERP 2022]
– Kapsle se samolepkami byly zlevněny o 75 %

[MAPY]
Iris
– Na místo pro bombu B bylo přidáno graffiti upomínající vítězný clutch hráče Nich. Autorem tohoto graffiti „Karambit from Heaven“ je Danky_xD
– Byla opravena místa, kde mohly molotovy udílet poškození i skrze zdi (tímto děkujeme hráči Crawlix)
– Byly opraveny levitující modely, několik nepoužitých kolizí a chybějící textury (tímto děkujeme hráči Joaokaka1998)
– Byl přesunut model, který bylo možné si splést za hráče (tímto děkujeme hráči Maxim)
– Byly opraveny dveře, které zmizely, pokud došlo k jejich poškození (tímto děkujeme hráči Rikuda)

[STEAM INPUT]
– Byly přidány možnosti zapnutí gyroskopu – „Vždy zapnuto“ (výchozí), „Když je stisknuto tlačítko pro ‚Zaměřovač‘“ a „Když je ‚Páčka – míření‘ v neutrální pozici“
– Byly přidány signály „Gyroskop – potlačení“ a „Gyroskop – zapnutí“, které lze nastavit/přidat libovolným tlačítkům ovladače. Potlačení je ve výchozím nastavení přiřazeno stisknutí pravé páčky společně s „Resetování pohledu na horizont“
– Trhavá páčka nově disponuje možností „Zapnuto, vypnuto při míření“ (takže při míření je používána běžná páčka)
– Páčka pro pohyb nově disponuje možností „Zóna přepnutí na chůzi“, která určuje, kdy, resp. do jakého procenta vychýlení páčky je používán režim chůze (tzn. příkaz „+speed“). Vhodná alternativa k chůzi při plném stisknutí levé spoušti. Při nastavení na nulu je dosaženo plně analogového pohybu
– Bylo změněno výchozí nastavení ovladače
– Rychlé kruhové nabídky nově používají kromě páček také gyroskop. Ve výchozím nastavení jsou všechny rychlé kruhové nabídky ovládány pravou páčkou
– Bylo přidáno oficiální nastavení ovladače Steam Controller
– Různé opravy týkající se ovládání a rozvržení