Seznam změn z 15. 11. 2022

[IEM RIO 2022]
– Byla přidána kapsle se samolepkami podepsanými šampiony. Polovina výtěžku z prodeje putuje hráčům a organizacím, které se zúčastnily šampionátu

[DALŠÍ]
– Soubor formátu JSON s výstupem stavu hry nově specifikuje SteamID hráče, který položil nebo zneškodnil bombu, jako řetězec, aby se předešlo zkomolení numerické hodnoty v uživatelských skriptech (tímto děkujeme hráči PhilipBjorkebro)