Seznam změn z 23. 5. 2022

[PGL ANTWERP 2022]
– Byla přidána kapsle se samolepkami podepsanými šampiony. Polovina výtěžku z prodeje putuje hráčům a organizacím, které se zúčastnily šampionátu

[DALŠÍ]
– Různá vylepšení související s podporou rozhraní Steam Input
– Byla vylepšena trhavá páčka: rychlost otáčení je nově snížena, zatímco se páčka vrací do mrtvé zóny
– Bylo opraveno nasazování/sundávání tlumiče
– Gyroskopu lze nově nastavit zrychlení a přesnou zónu
– Při ovládání herní kamery gyroskopem je nově jako základ používán pohyb skutečného ovladače v poměru 1:1 (dříve byly používány specifické měrné jednotky). Toto fungování je kalibrováno s tím, že možnost „Kamerový gyroskop“ v konfigurátoru rozhraní Steam Input má nastavenou maximální hodnotu citlivosti (600). Nová oficiální nastavení byla vhodně aktualizována
– Z výchozího nastavení ovladače byly odstraněny kruhové nabídky rychlého nákupu
– Byl opraven příkaz „Adrenalin“ v rozhraní Steam Input
– Kruhové nabídky mají nově krátkou prodlevu prvotního vykreslení. Chování nabídek (a jejich jiných prodlev) zůstalo nezměněno

Seznam změn z 15. 5. 2022

[HRATELNOST]
– Byl opraven čerstvě nahlášený problém s dýmovnicemi

Seznam změn z 13. 5. 2022

[STEAM INPUT]
– Byl přidán příkaz „-nojoy“, kterým lze plně potlačit problémy s výkonem způsobené rozhraním Steam Input

Seznam změn z 12. 5. 2022

[DALŠÍ]
– Byly aktualizovány samolepka a logo týmu Spirit, aby více odpovídaly položce z workshopu
– Byl upraven třpytivý efekt samolepek, aby se při pozorování z hráčského pohledu ještě více třpytil

Seznam změn z 3. 5. 2022

[PGL ANTWERP 2022]
– Byly přidány předměty „Vstupenka | PGL Antwerp 2022“ a „Vstupenka + 3 žetony suvenýrů | PGL Antwerp 2022“. Polovina výtěžku z prodeje putuje týmům a organizacím účastnícím se šampionátu
– Vlastnosti vstupenky:
–– vylepšitelná mince šampionátu
–– přístup k tipovací soutěži
–– neomezené graffiti všech týmů (vyprší s koncem šampionátu)
–– vlaječky do konverzací na Steam.tv
–– možnost získat exkluzivní suvenýry
– Počínaje dneškem lze také zakoupit související samolepky týmů a hráčů

[MAPY]
Climb
– Byla opravena zmenšená nákupní zóna na startu T

Ember
– Gejzír na staveništi nově vystřeluje hráče s menší silou
– Byla opravena chyba spojená s bednami a gejzíry, vlivem které mohli hráči dosáhnout extrémně vysokých rychlostí (tímto se omlouváme hráčům lacyyy a mantra)
– Byla opravena chyba, kvůli které mohlo dokončení zahřívacího kola uvnitř výtahu vyústit v nemožnost skákat
– Byla opravena kupa menších chyb (tímto děkujeme hráči Joaokaka1998)