Release Notes for 9/17/2020

[MISC]
– Fixed several exploits.
– Fixed a regression in suicide death notices.

Seznam změn z 8. 9. 2020

[MAPY]
Anubis
– Místa pro respawn byla posunuta dál od sebe, aby byl zajištěn lepší pohyb hráčů
– Byla opravena řada chyb souvisejících s neviditelnými povrchy objektů, zbraněmi propadávajícími skrze objekty, levitujícími objekty, neviditelnými brushy a prolínáním
– Obložení na krátké cestě k místu pro bombu A dostalo ohraničení pro granáty (aby lépe odskakovaly)
– Byly opraveny drobné nepřesnosti na radaru

Mutiny
– Byla přepracována část místa pro bombu A ze směru T
– Pro zajištění lepšího výkonu byla upravena vzdálenost, při pohledu z níž mizí některé objekty
– Byly nahrazeny textury cihel na kostele
– Byla vylepšena kvalita některých modelů
– Napříč celou mapou byly nahrazeny textury podlah
– Byla opravena řada temných míst, která při nízké kvalitě shaderů nahrazovala rostliny
– Byly opraveny různé menší chyby

Seznam změn z 1. 9. 2020

[DALŠÍ]
– Soubory s logikou chování botů lze nyní načíst z uživatelských souborů formátu BSP
– Byla opravena některá uživatelská jména, která se nenastavila na serveru (děkujeme hráči EmptyMags)
– Byla opravena řada zneužití (děkujeme hráči calvin)

Seznam změn z 26. 8. 2020

[DALŠÍ]
– Byla opravena vzácná chyba, kdy kamera trenéra mohla zůstat v neomezeném režimu
– Byl opraven příkaz „net_dumpeventstats“, aby ho nešlo zneužít k podvádění

[MAPY]
Swamp
– Byl vylepšen výkon mapy
– Byl aktualizován obraz na radaru
– Dno vodních sekcí bylo zvýšeno pro dosažení lepší viditelnosti hráčů ukrývajících se za loďmi
– Byly opraveny neviditelné cákance vody
– Byly ztišeny zvuky prostředí
– Aby byl střed mapy zajímavější a férovější, byla přidána nová cesta ze středu do nebe (část mapy, nikoli skutečné nebe)
– Nebe je nově o něco prostornější směrem k nové cestě
– Byly zadělány díry v plotě na dlouhé cestě na místo pro bombu A (ze strany T)
– Byl zadělán průhled ze startu CT směrem na dlouhou cestu na místo pro bombu A

Mutiny
– Byl vylepšen výkon napříč celou mapou
– Bylo upraveno a vylepšeno ohraničení
– Bylo upraveno nasvícení prostředí a dosaženo lepšího vizuálního kontrastu
– Ze zdi na místě pro bombu A byly odstraněny rostliny
– Poblíž míst pro bombu A i B a doku bylo přidáno několik spouštěčů pro reset bomby
– Byl prodloužen dok a o něco posunut start T, aby měli CT více času na přípravu
– Byly upraveny kryty napříč celou mapou
– Byla upravena zeď na místě pro bombu A, aby přes ni bylo lépe vidět a šlo na ni snáze vyskočit
– Prostřelení dveří na místě pro bombu B nově udělí nižší poškození
– Byla snížena část zdi na místě pro bombu A
– Skála na vrchní cestě na místo pro bombu A (ze strany T) byla změněna na cihlovou zeď pro zlepšení viditelnosti a snazší používání granátů
– Byla opravena řada problémů s nasvícením a texturami

Cache
– Drobné vizuální úpravy
– Byla opravena chyba se zaseknutými dveřmi
– Bylo opraveno zneužití související s molotovy a temným koutem na středu mapy
– Byl aktualizován navigační mesh mapy
– Byla obnovena funkčnost zvukové palety

Seznam změn ze 17. 8. 2020

[DALŠÍ]
– Tabulka statistik na konci zápasu nově krom dovednostních skupin odhalí také to, kdo byl s kým ve skupině
– Průměrná doba čekání pro nalezení oficiálního serveru je nově určena dle Vašeho regionu
– Připojení klientů prostřednictvím protokolu RCON je nově prováděno asynchronně
– Zatímco je hráč připojen k dedikovanému serveru, již nelze změnit adresu používanou protokolem RCON
– Bylo přidáno nastavení „rcon_connected_clients_allow“, díky kterému lze klientům zamezit v připojení na jiný dedikovaný server prostřednictvím příkazu
– Několik vylepšení stability hry