Seznam změn z 21. 7. 2021

[DREAMS & NIGHTMARES]
– Bylo přidáno zaškrtávací políčko, pomocí kterého lze výtvor nahrávaný do workshopu rovnou přihlásit k účasti v soutěži Dreams & Nightmares

[VYHLEDÁVÁNÍ ZÁPASŮ]
Hráči, kteří obdrží nezvykle velké množství nahlášení za kazení hry, jsou nově na tuto skutečnost upozorněni, a pokud se jejich chování nezlepší, je na ně uvalena penalizace vyhledávání kompetitivních zápasů akurátně prodlužovaná v závislosti na dalších prohřešcích

[MAPY]
Pitstop
– Byla zadělána díra v ohraničení vrchního balkonu
– Byl vylepšen skybox a mlha
– Byl opraven kolizní model stanu na místě pro bombu
– Bylo zamezeno pixelwalkingu na venkovní bedně
– Byla přidána vývojářská textura mapy

Mocha
– Na místě pro bombu B bylo otevřeno několik oken, kterými lze nově prohodit granáty
– Zeď ze startu CT směrem do středu byla navýšena, aby bylo zabráněno asistovanému výskoku
– Před start T přibyl odpadkový koš, ze kterého lze vyskočit na vyvýšenou pozici
– Obrostlá stříška nad místem pro bombu A už není ohraničena
– Náklaďák poblíž místa pro bombu B už není ohraničen
– Byla upravena geometrie mapy, čímž bylo zabráněno střelbě na středu ze strany T na stranu CT
– Byly provedeny drobné úpravy ohraničení a optimalizace
– Bylo opraveno několik míst, kde se mohla zaseknout bomba

Seznam změn z 6. 7. 2021

[VYHLEDÁVÁNÍ ZÁPASŮ]
– Pro vyhledávání lze nově vybrat mód Premier a zároveň i další kompetitivní mapy (doba pro nalezení alespoň jednoho typu zápasu je tak kratší)
– Byly přidány předvolby pro vyhledávání kompetitivních zápasů a možnost uložit/načíst výběr oblíbených map
– Před hraním na oficiálních serverech je nově hráčům prezentován odkaz na Zásady fair play ve hře CS:GO

[DALŠÍ]
– Při výpočtu průraznosti kulek je od nynějška kompletně ignorován model střílejícího hráče
– Bylo opraveno nastavení obtížnosti botů, aby správně fungovalo pro offline válečné hry
– Vylepšení stability

Seznam změn z 8. 6. 2021

[ROZHRANÍ]
– Byly opraveny odkazy na probíhající zápasy v panelu událostí

[SDK]
– Byly aktualizovány stromy chování botů
–– Byl přidán nový uzel „action_secondary_attack“
–– Byly přidány nové uzly „action_reload“ a „condition_is_reloading“
–– Počty nábojů všech zbraní jsou nově dostupné v tabulce Blackboard po stisku klávesy „AmmoCount/weapon_name“, přičemž hodnota „AmmoCount/current“ udává počet nábojů aktuálně vybavené zbraně. Všechny tyto hodnoty lze číst za pomoci uzlů jako „condition_is_less“, „condition_is_equal“ apod.

[MAPY]
Pitstop
– Byly aktualizovány textury a modely napříč celou mapou
– Byla vylepšena optimalizace mapy
– Byl odstraněn výklenek zpod balkonu (resp. otevřené části zábradlí)
– Byly provedeny úpravy nasvícení a ohraničení

Seznam změn z 3. 6. 2021

[ÚČTY BEZ PRIMÁRNÍHO STATUSU]
– Účty bez primárního statusu už nemohou získávat XP, úrovně profilu či dovednostní skupiny, nemohou nalézat předměty a nemají možnost povýšit na primární pouze hraním
– Účty bez primárního statusu se nově nemohou účastnit hodnocených zápasů
– Účty bez primárního statusu nově nemohou aktivovat bonusové XP a nemají nárok na medaile Za zásluhy

[NEHODNOCENÉ ZÁPASY]
– Představujeme nehodnocené kompetitivní zápasy a nehodnocené zápasy módů Bratr ve zbrani a Zóna smrti
– Přestože nehodnocené zápasy berou při vyhledávání v potaz dovednosti hráčů, jejich výsledky neovlivňují dovednostní skupiny a jejich lobby jsou přístupná všem nezávisle na dovednostní skupině
– Účty bez primárního statusu jsou omezeny na nehodnocené zápasy, zatímco účty s primárním statusem si mohou vybrat mezi hodnocenými a nehodnocenými zápasy
– Hodnocené zápasy jsou vždy zaplněny pouze hráči s primárním statusem, zatímco nehodnocené zápasy mohou být „namíchány“ z hráčů bez primárního statusu a hráčů s primárním statusem, kteří si zvolili vyhledávání nehodnocených zápasů

[VSCRIPT]
– Byl přidán příkaz „DebugDrawBoxAngles“ pro vykreslení směrovaných ohraničujících rámečků. Použití: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, čas);
– Byly přidány funkce „GetBoundingMinsOriented“ a „GetBoundingMaxsOriented“, které vykáží ohraničující rámeček entity dle os a vezmou v potaz její aktuální natočení

[DALŠÍ]
– Cvičné zápasy byly nahrazeny nehodnocenými zápasy a nelze je už nalézt pod vyhledáváním kompetitivních zápasů
– Ponk pro přípravu položek do workshopu dostal nové tlačítko pro import, které vezme soubor formátu TGA a vygeneruje z něj soubor formátu VTF. Pokud název souboru formátu TGA zahrnuje „_normal“, vygenerovaný soubor formátu VTF bude zkompilován se značkou „normal“

Seznam změn z 27. 5. 2021

[DALŠÍ]
– Byla přidána hodnota „2“ pro příkaz „sv_damage_print_enable“, který s ní vykáže informace o utrženém/uděleném poškození až po skončení kola
– V záložních souborech jednotlivých kol zápasu jsou nyní ukládány také pozice trenérů
– V módu Deathmatch byla opravena možnost prodloužit nezranitelnost opakovaným zadáváním příkazu „open_buymenu“
– V módu Přetahovaná nově zůstávají hodnoty brnění neměnné po celou dobu výběru karet

[VSCRIPT]
– Byl opraven problém s ohraničujícím rámečkem pro otočené entity

[MAPY]
Ancient
– Byl upraven vzhled místa pro bombu B a okolí
– Základní textury na místě pro bombu B jsou nově kontrastnější a lze tak proti nim snáze vidět postavy
– Byly opraveny náhodné chybějící mikro-polygony na totemu uprostřed místa pro bombu B
– Překližkové desky napříč celou mapou byly přebarveny pro dosažení lepšího kontrastu s postavami
– Byla vyrovnána cesta na místo pro bombu B skrze rozbitou zeď
– Byla upravena místa pro respawn obou týmů

Grind
– Byl snížen počet krytů na středu, čímž bylo dosaženo hladšího pohybu přes něj
– Byl snížen kryt na krátké cestě na místo pro bombu A, takže lze nově asistovaným výskokem překonat kouř z dýmovnic
– Byla opravena místa umožňující nezamýšlené asistované výskoky
– Bylo opraveno několik míst, kde se mohla zaseknout bomba
– Byly provedeny různé drobné úpravy a vylepšení vzhledu

Mocha
– Byla provedena vylepšení ohraničení
– Byla provedena vylepšení navigačního meshe mapy
– Byly přidány další ukazatele míst pro bombu
– Byly opraveny chyby spojené s respawny v módu Deathmatch, zvukovým podkresem na startu CT a také drobné chyby spojené s nasvícením

Cache
– Byly provedeny optimalizace výkonu (tímto děkujeme hráči leplubodeslapin)
– Byly ztišeny zvuky ptáků na pozadí
– Byla snížena kontrastnost některých textur
– Bylo mírně rozjasněno nebe nad mapou
– Byly opraveny různé drobné problémy (tímto děkujeme hráči imik)
– Byly znovu přidány živější barvy některým texturám a modelům
– Byly znovu přidány některé detaily (týká se i hráčů s nejnižším nastavením grafiky)