Regionální přípravy na šampionát

Regionální přípravy na šampionát

Abychom zajistili, že se příštího velkého šampionátu zúčastní skutečně ty nejlepší týmy světa, vyžadujeme, aby nám současné Legendy a Vyzyvatelé ukázali svoji formu.

Všechny týmy, které se chtějí zúčastnit příštího velkého šampionátu, si musí pozvánky vysloužit v rámci soutěží spadajících pod takzvané „regionální přípravy na šampionát“.

Během těchto soutěží budou týmy za svá umístění získávat regionální body, jejichž rozvržení je nezávisle na regionu konání následující:

Rozvržení bodů (2020)
Umístění Berlín 2019 1. příp. (květen) 2. příp. (léto) 3. příp. (podzim)
1 800 1600 2000 2500
2 600 1500 1875 2344
3 600 1400 1750 2188
4 600 1300 1625 2031
5 600 1200 1500 1875
6 600 1100 1375 1719
7 600 1000 1250 1563
8 600 900 1125 1406
9 300 800 1000 1250
10 300 700 875 1094
11 300 600 750 938
12 300 500 625 781
13 300 400 500 625
14 300 300 375 469
15 300 200 250 313
16 300 100 125 156

Pozvánky na šampionát

Na velký šampionát bude pozváno 24 týmů ze šesti regionů, přičemž tyto pozvánky se budou odvíjet od pořadí v daném regionu (tzn. od množství získaných regionálních bodů).

Celkem je k dispozici 8 pozvánek pro Legendy, 8 pro Vyzyvatele a 8 pro Účastníky.

Každému regionu byl přiřazen počet pozvánek podle jeho výkonu na předchozím velkém šampionátu, tedy na šampionátu StarLadder Berlin 2019:

Rozvržení pozvánek (Rio 2020)

Rozvržení pozvánek (Rio 2020)
EU SNS SA JA AS OC
Legendy 3 2 3* 0 0 0
Vyzyvatelé
(dříve Staří vyzyvatelé)
6 1 1 0 0 0
Účastníci
(dříve Noví vyzyvatelé)
2 2 1 1 1 1
Celkový počet pozvánek 11 5 5 1 1 1

* Týmy, které momentálně nemohou cestovat do svého domovského regionu, se mohou zúčastnit soutěží ve svém momentálním regionu.

Časté dotazy

Budou před Riem uspořádány regionální šampionáty/kvalifikace?

Ne. Pro určení všech 24 účastníků šampionátu ESL One Rio 2020 budou použity regionální soutěže a jiná forma kvalifikace nebude možná.

Co se stane s týmy, které byly pozvány na květnové regionální šampionáty?

Týmy kvalifikované na květnové regionální šampionáty (a/nebo na kvalifikace na tyto šampionáty) budou pozvány na květnovou sérii příprav v daném regionu. Na pozdější regionální soutěže budou poté týmy zvány podle získaných bodů, nebo se budou muset kvalifikovat.

Co se stane s celkovými výhrami regionálních šampionátů?

Společnost Valve bude sponzorovat květnovou i podzimní sérii příprav, přičemž pro každou sérii je vyhrazeno 255 000 dolarů rozdělených podle počtu pozvánek pro Legendy a Vyzyvatele v daném regionu. Nejnižší možná celková výhra pro region činí 10 000 dolarů.

Podle čeho je určen region týmu?

Vzhledem k současné situaci je region týmu určen jeho momentální polohou.

Co se stane, když tým změní svůj region?

Pořadí v rámci regionálních příprav není přenositelné, takže pokud tým změní svůj region, budou resetovány jeho body.

Může tým změnit svoji soupisku před zahájením regionální soutěže? [AKTUALIZOVÁNO]

Tým může před zahájením regionální soutěže změnit maximálně dva hráče na své soupisce a za každého z nich přijde o 20 % ze svých bodů. Změna tří nebo více hráčů vyústí v kompletní reset bodů.

Pokud se tedy tým zaregistruje na letní soutěž s 3/5 svojí květnové soupisky, jeho celkové bodové skóre bude sníženo o 40 %.

Může tým změnit svoji soupisku v průběhu regionální soutěže? [NOVÉ]

Ano, tým může kdykoli provést jednorázovou výměnu hráče za registrovaného trenéra, ale bude ho to stát 20 % z bodové výhry této soutěže.

V rámci online částí soutěží je tato výměna vratná, nicméně vždy když je trenér přidán/odebrán ze soupisky, tým bude penalizován dalšími 20 % z bodové výhry dané soutěže.

Pokud tedy tým nasadí trenéra, z regionální soutěže si odnese pouze 80 % z bodové výhry určené finálním pořadím. Pokud se navíc hráč v průběhu soutěže vrátí a trenér je ze soupisky znovu vyřazen, tým si odnese pouze 80 % ze zbývajících bodů (64 % z celkového množství).

Když tým změní svoji soupisku v průběhu regionální soutěže, která soupiska mu získá body? [NOVÉ]

Výměny v průběhu soutěží neovlivňují soupisky týmů.

Pokud si tedy tým přeje učinit náhradníka stálým členem, přijde o 20 % z bodové výhry probíhající soutěže a při registraci na další soutěž následně o 20 % ze svého celkového bodového skóre.

Kdy je tým pozván na regionální soutěž (nebo šampionát)? [NOVÉ]

Jakmile tým zaregistruje svoji soupisku pěti hráčů a jednoho volitelného trenéra, jsou posouzeny jeho body. Až se zaregistrují všechny týmy, ty s nejvyšším počtem bodů obdrží pozvánku.

Co se stane, když tým odmítne pozvánku? [NOVÉ]

Když tým odmítne pozvánku na regionální soutěž nebo šampionát, další tým dle bodového pořadí obdrží pozvánku místo něj.

Kdo získá body z regionální soutěže? [NOVÉ]

V květnu bude platit (jelikož týmy prošly běžnou kvalifikací na regionální šampionáty), že všechny týmy získají regionální body. V dalších soutěžích si body odnese pouze X nejvýše umístěných týmů, přičemž X se rovná počtu týmů pozvaných dle jejich bodového skóre.

Pokud tedy pořadatelé regionální soutěže pozvou 4 tým dle bodového pořadí a zbylých 12 týmů jiným způsobem, v této soutěži získají body pouze 4 nejlepší týmy. Pokud pořadatelé pozvou všech 16 týmů dle bodového pořadí, všech 16 míst si odnese body.

Kolik bodů týmy získají, když se budou o konečné místo dělit? [NOVÉ]

Když se týmy budou dělit o umístění, získají průměr bodů za tato umístění.

Pokud se tedy týmy budou v letní sérii regionálních soutěži dělit o třetí a čtvrté místo, oba získají 1687,5 regionálních bodů.