Regionální soutěže pro roky 2022 a 2023

Regionální soutěže ve hře CS:GO pro roky 2022 a 2023

Abychom zajistili, že se velkých šampionátů zúčastní skutečně ty nejlepší týmy světa, vyžadujeme, aby nám nastávající Legendy, Vyzyvatelé a Účastníci ukázali svoji formu.

Všechny týmy, které se chtějí zúčastnit velkých šampionátů v letech 2022 a 2023, si tak musí pozvánky vysloužit v rámci regionálních soutěží, mezi něž spadá vždy předchozí velký šampionát a následující regionální soutěže.

Během těchto soutěží budou týmy za svá umístění získávat regionální body, jejichž rozvržení bude nezávisle na regionu konání následující:

Rozvržení bodů (2022 a 2023)
Umístění Předchozí velký šampionát Regionální soutěž
1 1600 3200
2 1500 3000
3 1350 2800
4 1350 2600
5 1050 2400
6 1050 2200
7 1050 2000
8 1050 1800
9 450 1600
10 450 1400
11 450 1200
12 450 1000
13 450 800
14 450 600
15 450 400
16 450 200

Pozvánky na šampionát

Na velký šampionát bude vždy pozváno 24 týmů ze šesti regionů, přičemž tyto pozvánky se budou odvíjet od pořadí v daném regionu (tzn. od množství získaných regionálních bodů).

Celkem je k dispozici 8 pozvánek pro Legendy, 8 pro Vyzyvatele a 8 pro Účastníky.

Každému regionu bude přiřazen počet pozvánek podle jeho výkonu na předchozím velkém šampionátu.

Časté dotazy

Podle čeho je určen region týmu? [AKTUALIZOVÁNO]

Region týmu je určen podle občanství většiny jeho členů. Pokud má tým občanství přesně „napůl“, vybere si jeden z regionů.

Může tým změnit svoji soupisku před zahájením regionální soutěže?
Tým může před odesláním své soupisky pro regionální soutěž nebo velký šampionát změnit maximálně dva hráče a za každého z nich přijde o 20 % ze svých bodů. Změna tří nebo více hráčů vyústí v kompletní reset bodů.

Pokud se tedy tým zaregistruje na regionální soutěž s 3/5 svojí soupisky z velkého šampionátu, jeho celkové bodové skóre bude sníženo o 40 %.

Přijde tým o body, pokud změní svoji soupisku mezi soutěžemi (nebo mezi soutěží a šampionátem), nicméně nakonec se zaregistruje se stejnou soupiskou jako posledně?

Ne. Týmy přijdou o body pouze v případě, že se na regionální soutěž nebo velký šampionát zaregistrují se soupiskou, která se liší od soupisky použité během předchozí soutěže nebo velkého šampionátu.

Může tým změnit svoji soupisku v průběhu regionální soutěže? [AKTUALIZOVÁNO]

Ano. Tým se může na každou soutěž zaregistrovat s náhradníkem. Mezi zápasy (a v závislosti na pravidlech daného turnaje) pak tým může za cenu 20 % z bodové výhry soutěže náhradníka nasadit. Pokud je však na soupisku později vrácen původní hráč, k žádné penalizaci už nedojde. Tuto výměnu lze provést jednou za soutěž.

Pokud tedy tým nasadí náhradníka, z regionální soutěže si odnese pouze 80 % z bodové výhry určené finálním pořadím. Pokud se původní hráč v průběhu soutěže vrátí, nekoná se žádná penalizace.

Když tým změní svoji soupisku v průběhu regionální soutěže, která soupiska mu získá body?

Výměny v průběhu soutěží neovlivňují soupisky týmů.

Pokud si tedy tým přeje učinit náhradníka stálým členem, přijde o 20 % z bodové výhry probíhající soutěže a při registraci na další soutěž následně o 20 % ze svého celkového bodového skóre.

Kdy je tým pozván na regionální soutěž nebo velký šampionát?

Jakmile tým zaregistruje svoji soupisku, jsou posouzeny jeho body. Až se zaregistrují všechny týmy, ty s nejvyšším počtem bodů obdrží pozvánku.

Co se stane, když tým odmítne pozvánku? [AKTUALIZOVÁNO]

Když tým odmítne pozvánku na regionální soutěž nebo velký šampionát, další tým dle bodového pořadí obdrží pozvánku místo něj. Pokud nejsou dostupné žádné další týmy určené bodovým pořadím, proběhne kvalifikace navíc.

Kdo získá body z regionální soutěže? [AKTUALIZOVÁNO]

Body si odnese pouze X nejvýše umístěných týmů, přičemž X se rovná počtu týmů pozvaných dle omezení regionu (nejméně tedy 4 týmy).

Kolik bodů týmy získají, když se budou o konečné místo dělit?

Když se týmy budou dělit o umístění, získají průměr bodů za tato umístění.

Pokud se tedy týmy budou v první regionální soutěži dělit o třetí a čtvrté místo, oba získají 1350 regionálních bodů.

Co se stane, když tým odstoupí z probíhající soutěže? [NOVÉ]

Tým, který odstoupí v průběhu soutěže, bude ignorován pro účely výpočtu bodů za danou soutěž. Tým tedy nezíská žádné body a v případě potřeby dojde k přepočítání bodů.

Kdo může být přítomen v místnosti a na serveru během online zápasu?

Pouze a jenom hráči. Trenéři ani žádní další členové týmu nesmí být od zahájení až do skončení mapy přítomni v místnosti, být v dohledu hráčů nebo s hráči jakkoli komunikovat.

Kdo může být přítomen v herní zóně během LAN zápasu?[NOVÉ]

Pouze hráči a jejich trenér. Trenéra však nemohou hráči od zahájení až do skončení mapy žádným způsobem vidět ani slyšet. Výjimkami jsou oddechové časy a poločasy.