Trénování

Trénování

Na předchozích šampionátech jsme s týmy diskutovali o zapojení jejich trenérů v oblasti hry a povinností hráčů a byli jsme ujištěni, že trenéři těchto týmů se zaměřují na aktivity běžně spojované s trénováním – přípravu, podporu, studování taktik soupeřů a podobně.

Nikdy jsme neskrývali náš názor na to, že rozdělení práce 5 hráčů (tzn. sledování hospodaření týmu při hře, přidělování úkolů a obecné sledování hry a přizpůsobování se jí) mezi 6 lidí nebylo jedním z našich cílů, mezi něž patří mimo jiné i to, aby měly nové týmy (i bez trenérů) šanci se vytáhnout a soutěžit na nejvyšších úrovních. Ohledně dalších povinností trenérů jsme neměli pochybnosti a nepovažovali je za rušivé.

Od té doby se však mnohé změnilo a vyšlo najevo, že týmy skutečně přesouvají práci (či alespoň její část) hráčů na své trenéry.

8. srpna 2016 nám byl pořadatelem herní akce přeposlán e-mail od trenéra reprezentujícího některé z předních týmů, v němž se hovořilo o tom, že status quo již není přípustný a trenérům by se během akcí měly povolit větší zásahy do her. Týmy si byly vědomy našeho názoru a ptaly se nás, jak a jestli se ve světle aktuálního trendu postavíme k trénování.

Přeposlaný e-mail jasně ukázal na to, že navzdory našim diskuzím týmy nadále investovaly do trénování, které šlo proti námi vyjádřeným názorům. Bylo proto důležité se co nejdříve rozhodnout, aby týmy (a trenéři) již nepokračovaly v těchto praktikách. Nakonec jsme zvolili následování již vytyčené cesty – trenéři se na příštích šampionátech již nesmí zapojovat do práce hráčů. O tomto rozhodnutí jsme informovali pořadatele akcí (viz níže) a poprosili je, aby zprávu předali dál.

Chápeme, že pro týmy, které do trenérů výrazně investovaly, se jedná o značnou překážku, nicméně naším cílem je, aby šampionáty i menší akce vyhrávaly čistě dovednosti 5 hráčů a nedocházelo tak k tomu, aby měl někdo navrch jen díky „externí“ podpoře.

Výše popsané rozhodnutí je jen dalším z řady úprav šampionátů a akcí ve hře CS:GO, a pokud se k němu chcete vyjádřit, napište nám na CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com.

Pro ukázku naše původní zpráva:

Díky neomezené komunikaci s hráči mohou momentálně trenéři v týmech zastávat pozici šestého hráče a ne jen poskytovat podporu a přípravu.
Sledování hospodaření týmu při hře, přidělování úkolů a obecné sledování hry a přizpůsobování se jí jsou práce extrémně důležité pro hratelnost, a pokud osoba tyto práce vykonává, je námi považována za hráče.

A jelikož cílem našich herních akcí je nalézt nejlepší pětičlenné týmy vykazující veškeré potřebné dovednosti, musíme změnit pravidlo pro zapojení trenérů.

Následující akce sponzorované společností Valve budou proto disponovat i tímto pravidlem:

* Během zápasu může trenér se svým týmem komunikovat pouze v průběhu rozehřívacího kola, během poločasu nebo jednoho ze čtyř 30sekundových oddechových časů, které mohou zahájit hráči nebo trenéři.

Akce pořádané třetími stranami mohou nastavit svá vlastní pravidla, avšak v případě zájmu o sjednocení s našimi akcemi doporučujeme zavést i nové pravidlo týkající se trenérů.