Spilændringer den 15. oktober 2020

[TEKSTFILTRERING]
– Tekstfiltrering bruger nu Steam-tekst og -chatfiltrering.

[DEMOAFSPILNING]
– Tilføjet en ny indstilling “demo_index” – når den er aktiveret, vil afspilning af demofiler skabe grundlinjer i fuldformat for at forbedre ydeevnen ved at søge fremad og tilbage i demofiler.

[VIDEOINDSTILLINGER]
– Tilføjelse af en mulighed for at bruge über shaders, der erstatter startparameteren -noubershader. Denne indstilling er som standard slået fra for brugere på Intel og til for alle andre.
– Diverse rettelser