Spilændringer d. 1. marts 2021

[ Diverse ]

– Rettede en fejl, som lod fjender starte uden for deres startområde.
– Rettede et tilfælde, hvor spillere kunne se en ekstra bombe i Retakes-tilstanden.
– Rettede nogle tilfælde, hvor efterladte våben havnede uden for spilleområdet.