Spilændringer d. 22. september 2021

[DIVERSE]
– Rettede en sjælden fejl med forkerte spilindstillinger, når man forsøgte at spille visse spiltilstande.
– Rettede et problem med granatammunition på servere med indstillingen sv_infinite_ammo 1.
– Rettede en fatal fejl med en wave-fil, når startparametren for tvunget forudcaching blev brugt.
– Rettede en gentagelsesfejl med rulning i listen over værkstedsbaner.
– Rettede materialernes søm på adskillige guerillakrigsagenter.
– Rettede ombyttede stemmer på gendarmerie-agenterne.
– Rettede navnet og stemmen på eliteagenten “Jungle Rebel | Eliteholdet”.
– Tilføjede manglende teksturer på adskillige knive.

[SDK]
– Opdaterede filen lights.rad med de seneste lysoplysninger til baneskabere.

[BANER]
Ancient
– Opdaterede radarbilledet, så det passer med de seneste baneændringer.

County
– Erstattede env_sprites med klientudgaven.
– Fjernede point_spotlights.
– Erstattede nogle af banens fysiske genstande med lokale udgaver.
– Opdaterede radarbilledet.
– Optimeringer.