Spilændringer d. 23. september 2021

[Diverse]
– Rettede spilnedbrud, der nogle gange opstod, når spillere spillede Danger Zone flere gange i træk.
– Det store X på jorden ved bombepladsen i Guardian-missionen for uge 1, “Flyvende Hajer”, forsvinder ikke længere.
– Fjernede cl_forcepreload og startparameteren for forhåndsindlæsning af klienten. Disse indstillinger var kopieret og indsat fra konfigurationer fra internettet, men forårsagede spilnedbrud, langsom indlæsning og hakken.
– T-holdet vil ikke længere kunne købe beskyttelsesskjold ved hjælp af donering.
– Den maksimale nedkølingsstraf for griefing er blevet hævet fra 1 dag til 14 dage.
– Rettede fejl i oversat streng i acceptvinduet.