Σημειώσεις κυκλοφορίας για 17/2/2022

[ STEAM INPUT / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ]
Σημείωση για τους χρήστες χειριστηρίου: Σιγουρευτείτε ότι εφαρμόσατε ξανά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Διαμόρφωσης Χειριστηρίου στην Επικάλυψη Steam.
– Διάφορες αλλαγές προεπιλεγμένων δεσμεύσεων μόνο για χειριστήρια. Τα κυκλικά μενού γρήγορης αγοράς ενεργοποιούνται με τον σταυρό κατεύθυνσης και τα κουμπιά bumper ενώ είναι ενεργό το BuyZoneLayer.
– Απλοποιήθηκε το σετ στρωμάτων παράκαμψης των κυκλικών ενεργειών. Από προεπιλογή, ο δεξιός μοχλός χρησιμοποιείται για έλεγχο του κυκλικού μενού. Εάν τα XYAB είναι δεσμευμένα σε ένα κυκλικό κουμπί, χρησιμοποιείται αντ’ αυτού ο αριστερός μοχλός.
– Διορθώσεις για το BuyZoneLayer σε Αγώνες Θανάτου.
– Τα κυκλικά μενού της κονσόλας/γρήγορης αγοράς πλέον ταιριάζουν με την ίδια διάταξη με το συμβατικό μενού αγοράς.
– Υποστήριξη χειριστηρίου Ζώνης Κινδύνου: Διορθώθηκαν οι έλεγχοι του μενού αναβίωσης. Διορθώθηκε η πλάγια κίνηση του drone.
– Γνωστό πρόβλημα: Οι δεσμεύσεις κουμπιών σε στρώματα επικάλυψης ενεργειών δεν εμφανίζονται σε γλύφους ευθυγραμμισμένους με κείμενο.

[ ΔΙΕΠΑΦΗ ]
Σημείωση σε χρήστες του «radial_quickinventory.txt»: μπορείτε να ορίσετε το «cl_quickinventory_filename» για να δείχνει σε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου στον ίδιο κατάλογο.
– radial_quickinventory.txt: προστέθηκε το πεδίο «ROTATION_OFFSET», που θα περιστρέψει ολόκληρο το κυκλικό μενού κατά τον δοσμένο αριθμό μοιρών.
– Κυκλικό Μενού Γρήγορης Λίστας Αντικειμένων και Γρήγορων Χειροβομβίδων: Διορθώθηκε η μη εμφάνιση αντικειμένων που έλλειπαν (νάρκες ώθησης, ασπίδες, κτλ.).
– Διάφορες διορθώσεις γλυφών κουμπιών ευθυγραμμισμένων με κείμενο. (συνεχιζόμενη προσπάθεια).

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
Προστέθηκε η εντολή κονσόλας διακομιστή sv_max_allowed_developer που καθορίζει τη μέγιστη τιμή δημιουργού για συνδέσεις πελατών.
– Οι εντολές getpos και getpos_exact πλέον προστατεύονται από την εντολή sv_cheats.