Spilændringer d. 23. maj 2022

[ANTWERP 2022]
– Mestrenes autografkapsel fra Antwerp 2022 kan købes nu. 50% af indtægterne går til de deltagende spillere og organisationer.

[DIVERSE]
– Diverse forbedringer til Steam Input.
– Justeringer af svirp med joystick: Drejning dæmpes, når joysticket vender tilbage til dødszonen.
– Rettede fejl med at udstyre/fjerne lyddæmperen.
– Tilføjede accelerations- og præcisionsindstillinger for gyroskopet.
– Gyroskopkameraet er nu som udgangspunkt konfigureret til at bruge et 1:1-forhold mellem verdensrotation og spilrotation i stedet for vilkårlige enheder. Dette kalibreres ud fra forudsætningen om, at gyrokamerabindingen i Steam Input-konfigurationen er indstillet til maks. følsomhed (600) (nye officielle bindinger er blevet opdateret til at bruge dette).
– Fjernede cirkelmenuerne til hurtigkøb fra standardcontrollerbindingerne.
– Rettede Steam Input-kommandoen “Medicinsprøjte”.
– Tilføjede kort fade-in for cirkelmenuer. Dette ændrer/forsinker ikke nogen underliggende adfærd.