5000

Σήμερα προσθέσαμε 5.000 παίκτες στη δοκιμαστική έκδοση του Counter-Strike: Global Offensive. Τα κριτήρια επιλογής μας αυτή τη φορά ήταν απλά, καθώς επιλέξαμε παίκτες από κάθε εύρος και κατηγορία των απαντήσεων της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, όποιος είχε συμπληρώσει την έρευνα είχε την ευκαιρία να λάβει μια πρόσκληση για τη δοκιμαστική έκδοση. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το παιχνίδι στη συλλογή τους και ένα κλειδί για να δωρίσουν σε ένα φίλο.

Η έρευνα είχε μεγάλη επιτυχία ως τώρα και παρατηρούμε μεγάλο εύρος παικτών και ικανοτήτων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της έρευνας για την επιλογή μελλοντικών συμμετεχόντων καθώς αυξάνουμε το μέγεθος της δοκιμαστικής έκδοσης τους ερχόμενους μήνες.

Ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε πρόσκληση είναι απλά να συμπληρώσετε την έρευνα (αυτό θα εκκινήσει το steam).