Αθλοπαιδιές

Οι αποστολές του Shattered Web για την εβδομάδα 10 είναι τώρα έτοιμες για παιχνίδι!

Κατορθώστε 15 σκοτωμούς με το προεπιλεγμένο πιστόλι σε Deathmatch, 20 σκοτωμούς με M4A1-S στο Guardian: Canals, 5 σκοτωμούς με το τουφέκι του εχθρού στο Casual: Dust II, 3 σκοτωμούς με μαχαίρι σε Arms Race, προκαλέστε 100 ζημιά με εξοπλισμό σε Competitive και κατορθώστε 5 άσσους στο Wingman.

Ευκολάκι.