Μέγιστη επίπτωση

Δείξτε τις εξειδικευμένες ικανότητές σας ενώ ολοκληρώνετε το ποικίλο σύνολο αποστολών αυτής της εβδομάδας!