Σημειώσεις ενημέρωσης για 23/4/2020

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Chlorine:
—Άλλαξε η προεπιλεγμένη ομάδα ΑΤ σε FBI.

Anubis:
—Νεότερη έκδοση του ραντάρ.

Cache:
—Βελτιώθηκε η ορατότητα σε όλο τον χάρτη.
—Έγινε πιο φωτεινό ένα σημείο κρυψίματος κοντά σε σάκους άμμου.
—Έγινε πιο φωτεινή η κύρια A.
—Έγινε πιο φωτεινή η κύρια B.
—Έγινε πιο φωτεινός ο στόχος που είναι τοποθετημένος σε γωνία κάτω από Παράδεισο B.
—Μειώθηκε ο οπτικός θόρυβος.
—Μειώθηκε το πλήθος φυλλώματος.
—Θεωρητική διόρθωση σε αιωρούμενες κούκλες σωμάτων στην περιοχή βόμβας A.
—Βελτιστοποιήσεις.
—Προσαρμόστηκαν ρυθμίσεις HDR.

Overpass:
—Προστέθηκε τύπος 1v1 στην προθέρμανση όταν παίζετε Δυάδες.
—Διορθώθηκε ψαλίδισμα σε κάδο στην περιοχή βόμβας A.

Nuke – Δυάδες:
—Προστέθηκε τύπος 1v1 στην προθέρμανση όταν παίζετε Δυάδες.
—Το ραντάρ πλέον χρησιμοποιεί νέο γραφικό στιλ.

Vertigo:
—Διορθώθηκε κενό κάτω από κουτί στην περιοχή βόμβας B.
—Προστέθηκε ψαλίδισμα ράμπας στο πλάι του κουτιού.
—Διορθώθηκαν μερικά μικρά γραφικά σφάλματα.