Σημείωση ενημέρωσης για 1/6/2020

[ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ]
– Οι χειροβομβίδες δεν μπορούν πλέον να εφαρμόσουν ζημιά σύγκρουσης περισσότερο από μία φορά.