Αλληλεπίδραση με το CS:GO

Σήμερα κυκλοφορούμε έναν προαιρετικό δοκιμαστικό κλάδο του CS:GO με αλλαγές που είναι μέρος της συνεχιζόμενης μάχης μας εναντίον κλεψιών. Για να βοηθήσετε, μπορείτε να εγγραφείτε στη δοκιμαστική έκδοση ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.

Το CS:GO τώρα περιορίζει σημαντικά τους τύπους προγραμμάτων και τα αρχεία που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το παιχνίδι.

Στο απίθανό συμβάν που θα εκκινήσετε το παιχνίδι με ασύμβατα αρχεία, θα λάβετε μια ειδοποίηση υποδεικνύοντας το ασύμβατο αρχείο και μπορεί να εμποδιστείτε από σύνδεση σε διακομιστές με ενεργό VAC. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την «Έμπιστη εκκίνηση» στις ρυθμίσεις παιχνιδιού σας, ωστόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τον παράγοντα εμπιστοσύνης σας.

Για δημιουργούς προγραμμάτων τρίτων που αλληλεπιδρούν απευθείας με τη διαδικασία εκτέλεσης του CS:GO, έχουμε προσθέσει απαιτήσεις που θα επηρεάσουν το λογισμικό σας. Από δω και πέρα, όλα τα DLL που αλληλεπιδρούν με το CS:GO θα πρέπει να είναι ψηφιακά με μια υπογραφή Authenticode. Επιπλέον, θα εμποδίζουμε υπογεγραμμένα DLL αν η λειτουργικότητά τους αλληλεπιδράει με το παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο.