Έμπιστη λειτουργία

Σήμερα κυκλοφορούμε αλλαγές στο CS:GO που είναι μέρος της συνεχούς μάχης μας ενάντια στις κλεψιές.

Το CS:GO τώρα περιορίζει σημαντικά τους τύπους προγραμμάτων και αρχείων που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το παιχνίδι.

Από προεπιλογή, οι παίκτες θα εκκινούν το CS:GO σε Έμπιστη λειτουργία, που θα εμποδίζει αρχεία τρίτων από το να αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι.

Αν θα θέλατε να παίζετε ενώ χρησιμοποιείτε λογισμικό τρίτων που αλληλεπιδρά με το CS:GO, εκκινήστε με την επιλογή εκκίνησης -untrusted. Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ο παράγοντας εμπιστοσύνης σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.