Σημειώσεις κυκλοφορίας για 8/7/2020

[Έμπιστη λειτουργία]
– Οι παίκτες τώρα εκκινούν το CS:GO σε Έμπιστη λειτουργία από προεπιλογή
— Ενώ σε Έμπιστη λειτουργία, λογισμικό τρίτων θα εμποδίζεται από το να αλληλεπιδρά με το CS:GO
— Για να επιτρέψετε λογισμικό τρίτων να αλληλεπιδρά με το CS:GO, μπορείτε να εκκινήσετε το παιχνίδι με την επιλογή εκκίνησης -untrusted. Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ο παράγοντας εμπιστοσύνης σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
— Είναι προσωρινά διαθέσιμη η ετικέτα συμβατότητας προς τα πίσω «1.37.5.9» για παίκτες που βιώνουν δυσκολία στην εκκίνηση της νεότερης έκδοσης του παιχνιδιού.
– Αν είστε τρίτος δημιουργός, όλα τα DLL σας που αλληλεπιδρούν με το CS:GO πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.
— Αν οι πελάτες σας θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό τρίτων σας που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, μπορούν να εκκινήσουν το παιχνίδι με την επιλογή εκκίνησης -insecure. Σημειώστε ότι δε θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διακομιστές VAC με αυτή την επιλογή.

[ΔΙΑΦΟΡΑ]
– Διορθώθηκε μια υπαναχώρηση για να ενεργοποιηθούν ξανά οι μεταδόσεις twitch.tv στην καρτέλα «Παρακολούθηση»