Σημειώσεις ενημέρωσης 8/9/2020

[ΧΑΡΤΕΣ]
Anubis
– Μετακινήθηκαν οι περιοχές αναβίωσης ελαφρώς μακρύτερα η μία από την άλλη για καλύτερη κίνηση
– Διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα που περιείχαν αόρατες προσόψεις σκηνικών, το όπλο να πέφτει μέσα από τα σκηνικά, αιωρούμενα σκηνικά, αόρατες προσόψεις βαφών, συγκρούσεις σκηνικών στον άξονα z
– Προστέθηκαν ψαλιδίσματα χειροβομβίδων στις άκρες στην μικρό διάδρομο A για ομαλή αναπήδηση
– Διορθώθηκαν μερικά μικροπραγματάκια στο ραντάρ

Mutiny
-Αναδιαμορφώθηκε η διάταξη της βάσης των Τ προς την περιοχή Α.
-Προσαρμόστηκαν μερικές αποστάσεις ξεθωριάσματος σκηνικών για καλύτερη απόδοση
-Αντικαταστάθηκαν οι υφές των τούβλων της εκκλησίας
-Βελτιώθηκε η οπτική πιστότητα κάποιων μοντέλων
-Αντικαταστάθηκαν οι υφές εδάφους σε όλον τον χάρτη
-Διορθώθηκαν πολλά σκοτεινά σημεία που εμφανίζονταν στη θέση των φυλλωμάτων κατά τη χρήση ρυθμίσεων χαμηλής σκίασης
-Διορθώθηκαν διάφορα μικρά σφάλματα