Σημειώσεις κυκλοφορίας για 15/10/2020

[ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ]
– Το φιλτράρισμα κειμένου τώρα χρησιμοποιεί το Φιλτράρισμα κειμένου και συνομιλίας Steam.

[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DEMO]
– Προστέθηκε μια νέα ρύθμιση «demo_index» — όταν είναι ενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή των αρχείων demo θα δημιουργεί πλήρη επίπεδα αναφοράς καρέ για να βελτιώνει την επίδοση της αναζήτησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω στα αρχεία demo.

[ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ]
– Προσθήκη επιλογής για χρήση σκιάσεων uber η οποία αντικαθιστά την επιλογή εκκίνησης -noubershader. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για τους χρήστες σε Intel και ενεργοποιημένη για όλους τους υπόλοιπους.
– Διάφορες διορθώσεις