Σημειώσεις κυκλοφορίας για 20/1/2021

[ POSIX ]
– Ενημερώθηκε στη νεότερη έκδοση της βιβλιοθήκης SDL για Linux και OSX

[ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ]
– Βελτιώθηκε η λογική ανάθεσης καρτών εξοπλισμού
– Διορθώθηκε ένας αναπάντεχος τερματισμός όταν οι παίκτες αλλάζουν ομάδες κατά τη διάρκεια του παγωμένου χρόνου
– Η κάρτα εχθρικού εξοπλισμού δεν παρέχει πλέον εχθρικό πιστόλι
– Διορθώθηκε μια σπάνια περίπτωση όπου εμφανιζόταν ένα επιπλέον C4

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Προστέθηκαν επίσημοι διακομιστές παιχνιδιού στην Αργεντινή
– Διορθώθηκε η διεπαφή αναζήτησης ρυθμίσεων για γλώσσες που δεν χρησιμοποιούν λατινικό αλφάβητο
– Ενημερώθηκε το άλφα υφής της φθοράς στο AK-47 | Anubis

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Apollo
– Διορθώθηκαν προβλήματα με την προηγούμενη ενημέρωση (ευχαριστούμε Fnugz)
– Το σπάσιμο γυαλιών έγινε πιο συνεπές (ευχαριστούμε T1mure)
– Αντικαταστάθηκαν και επανευθυγραμμίστηκαν υφές
– Διορθώθηκαν μερικά σημεία που μπορούσαν να κολλήσουν όπλα (ευχαριστούμε JustAlex)
– Διαγράφηκε ένα ενοχλητικό παγκάκι (ευχαριστούμε sprunk)
– Επανευθυγραμμίστηκαν μερικά στοιχεία (ευχαριστούμε fnugz)
– Διαγράφηκαν μερικοί κάδοι που κόσμος νόμιζε ότι ήταν χειροβομβίδες καπνού
– Διορθώθηκαν σημεία ώθησης (ευχαριστούμε poop)
– Μειώθηκαν τα στοιχεία στο μαγαζί δώρων και άλλες γενικές βελτιστοποιήσεις για υπολογιστές χαμηλότερων επιδόσεων