Σημειώσεις κυκλοφορίας για 28/01/2021

[Αυτοκόλλητα]
— Προσαρμογές λογοτύπων σε πολλά αυτοκόλλητα.

[Παιχνίδι]
— Διορθώθηκε σφάλμα στην αποστολή Προστάτης.