Σημειώσεις ενημέρωσης για 1/3/2021

[ Διάφορα ]

– Διορθώθηκε ένα σφάλμα που επέτρεπε σε εχθρικούς παίκτες να αναβιώνουν εκτός της τοποθεσίας αναβίωσής τους.
– Διορθώθηκε μια περίπτωση όπου παίκτες έβλεπαν μία δεύτερη βόμβα στον τύπο Ανακαταλήψεις.
– Διορθώθηκαν μερικές περιπτώσεις όπου όπλα έβγαιναν από την περιοχή παιχνιδιού.