Σημειώσεις Κυκλοφορίας για 15/3/2021

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
— Διορθώθηκαν οι οντότητες «env_fade» για διαμόρφωση ενεργοποίησης μόνο από παίκτη.
— Προστέθηκε λειτουργία vscript «ScriptTraceLinePlayersIncluded».

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Ενημερώθηκε η Guard στην πιο πρόσφατη έκδοση εργαστηρίου
— Διορθώθηκε σημείο ώθησης στις αψίδες (Ευχαριστούμε @FilyandraXBL)
— Διορθώθηκε η υφή «nodraw» πίσω από την αρχική περιοχή ΑΤ (Ευχαριστούμε Mii Fanboy)
— Διορθώθηκαν διάφορα σημεία όπου μπορούσαν να κολλήσουν παίκτες σε τοίχους (Ευχαριστούμε @FilyandraXBL, Mii Fanboy, Kerluck, @goodchicken45)