Σημειώσεις κυκλοφορίας για 29/3/2021

[ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BROKEN FANG ]
– Για περιορισμένο χρόνο, το Broken Fang Premier είναι διαθέσιμο όλους.
– Οι κάτοχοι πάσου Broken Fang θα παίζουν σε εύρεση παιχνιδιού κατάστασης λογαριασμού Prime όταν βρίσκονται σε ουρά αναμονής για Broken Fang Premier.

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Διορθώθηκε η υλοποίηση υποδοχών δικτύου Steam για να φορτώνει δυναμικά τη βιβλιοθήκη συστήματος «wlanapi.dll» και για να δουλεύει σε συστήματα Windows Server που δεν έχουν ενεργοποιημένη υπηρεσία ασύρματου LAN.
– Προσαρμόστηκε η υφή του Zeus για να διαβάζεται Zeus X-27. Για τα πρακτικά, αυτό μετράει σαν μια εμφάνιση του Zeus.