Σημειώσεις κυκλοφορίας για 16/4/2021

[ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ]
– Τα αντικείμενα που αγοράζουναι από το κατάστημα εντός παιχνιδιού δεν θα είναι ανταλλάξιμα/εμπορεύσιμα για μία εβδομάδα.
– Οι θήκες επιχείρησης που εξαργυρώνονται ως ανταμοιβή επιχείρησης δεν θα είναι ανταλλάξιμες/εμπορεύσιμες για μία εβδομάδα.
– Τα αντικείμενα που λαμβάνονται από κιβώτια με περιορισμούς αγοράς θα συνεχίσουν να είναι εμπορεύσιμα άμεσα στην Αγορά κοινότητας Steam.

[ΔΙΑΦΟΡΑ]
– Διορθώθηκε ένα σπάνιο οπτικό πρόβλημα με τις ενδείξεις εξοπλισμένου αντικειμένου όταν εξοπλιζόταν ένα προεπιλεγμένο αντικείμενο σε μια υποδοχή εξόπλισης.
– Διάφορες βελτιώσεις σταθερότητας.